Matematikte kesir problemleri formülleri çözümleri


KESİR PROBLEMLERİ

a, b Î Z ve b ¹ 0 için ye kesir denir.

•  Herhangi bir sayı x olsun.

   Bu sayının

   Bu sayının sının b fazlası :

   Bu sayı sı kadar artırılırsa : olur.

   Bu sayının si ile sinin toplamı : dir.