Matematikte sayı çeşitleri ödevi ders notları


SAYI ÇEŞİTLERİ

1. Çift Sayı

olmak koşuluyla 2n ifadesi ile belirtilen tam sayılara çift sayı denir.

Ç = {… , – 2n , … , – 4, – 2, 0, 2, 4, … , 2n , …}

biçiminde gösterilir.

 

2. Tek Sayı

olmak koşuluyla 2n + 1 ifadesi ile belirtilen tam sayılara tek sayı denir.

T = {… , – (2n + 1), … , –3, –1, 1, 3, … , (2n + 1), …} biçiminde gösterilir.

T : Tek sayı

Ç : Çift sayıyı göstersin.

 

 

Bölme işlemi için yukarıdaki biçimde bir genelleme yapılamaz.

 

• Tek sayılar ve çift sayılar tam sayılardan oluşur.

• Hem tek hem de çift olan bir sayı yoktur.

• Sıfır (0) çift sayıdır.

 

3. Pozitif Sayılar, Negatif Sayılar

Sıfırdan büyük her reel (gerçel) sayıya pozitif sayı, sıfırdan küçük her reel (gerçel) sayıya negatif sayı denir.

 

Ü a < b < 0 < c < d olmak üzere,

•   a, b birer negatif sayıdır.

•   c, d birer pozitif sayıdır.

•   İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d > 0)

•   İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b < 0)

•   Çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük ise sonuç (fark) pozitif, eksilen çıkandan küçük ise fark negatif olur.

     m – n ifadesinde m eksilen, n çıkandır.

•   Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir.

•   Aynı işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) pozitiftir.

•   Zıt işaretli iki sayının toplamı; negatif, pozitif veya sıfırdır.

•   Zıt işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) negatiftir.

•   Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir.

•   Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir.

 

4. Asal Sayı

Kendisinden ve 1 den başka pozitif tam sayılara tam bölünmeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sayıları birer asal sayıdır.

•  En küçük asal sayı 2 dir. 2 den başka çift asal sayı yoktur.

•  Asal sayıların çarpımı asal değildir.

 

5. Aralarında Asal

Ortak bölenlerinin en büyüğü 1 olan tam sayılara aralarında asal sayılar denir.

a ile b aralarında asal ise, oranı en sade biçimdedir.