SAYI KÜMELERİ

1. Sayma Sayıları

{1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.

 

2. Doğal Sayılar

={0, 1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.

 

3. Pozitif Doğal Sayılar

= {1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına pozitif doğal sayı denir.
 

Pozitif doğal sayılar kümesi, sayma sayıları kümesine eşittir.

 

4. Tam Sayılar

= {… , – n , … – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.

Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi: , pozitif tam sayılar kümesi: ve sıfırı eleman kabul eden: {0} kümenin birleşim kümesidir.

Buna göre,

 

5. Rasyonal Sayılar

a ve b birer tam sayı ve b ¹ 0 olmak koşuluyla biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.

biçiminde gösterilir.

 

6. İrrasyonel Sayılar

Virgülden sonraki kısmı tahmin edilemeyen sayılara irrasyonel sayılar denir.

biçiminde yazılamayan sayılar: a, b Î ve b ¹ 0} biçiminde gösterilir.
 

Hem rasyonel hem de irrasyonel olan bir sayı yoktur.

 

sayıları birer irrasyonel sayıdır.

 

7. Reel (Gerçel) Sayılar

Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye reel (gerçel) sayılar kümesi denir.

biçiminde gösterilir.

 

8. Karmaşık (Kompleks) Sayılar

kümesinin her bir elemanına karmaşık sayı denir.

Benzer Yazılar:

  1. Matematikte temel kavramlar ödevi ders notları
  2. Sosyalleşme ödevi ders notları
  3. Anal- kas donemi ödevi ders notları
  4. Oral dönem ödevi ders notları
  5. Z Aile Kalıbı ödevi ders notları
  6. Çocuk Yetiştirme ödevi ders notları

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,