Matematikte yüzde problemleri ödevi ders notları


YÜZDE PROBLEMLERİ

• A sayısının % a sı :   olur.


• A nın % a sı ile B nin % b sinin toplamı :

 

• A ya A nın % a sı eklenirse :

 

• A dan A nın % a sı çıkarılırsa :