Meb bağlı okul ve kurumların telefonları adresleri


Bakanlık          Merkez Teşkilatı          301726            Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dai.Bşk.                             Ohsdb.Meb.Gov.Tr     Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Da.Bşk.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          301763            Çır.,Mes. ve Teknik Eğt.Gel. ve Yay.Dai.Bşk. (312) 418-6403                                   Çır,Mesleki ve Teknik Eğt.Gel.ve Yay.D.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          291887            Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü                         Milli Eğitim Bakanlığı 2.Kat A Blok. Bakanlıklar-Kızılay/Ankara    Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          270444            Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü       (312) 417-6986                                   Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          270432            Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü       (312) 418-2189                                  Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          291899            Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü   (312) 425-4180                                  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          230107            Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Bşk.        (312) 418-9916            (312) 425-1923          Ekbina,Milli Müdafaa C.No:6 Kat:7  Kizilay-Ankara   Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Bşk.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          229884            Ögretmen Yetiştirme ve Eğitimi Gn.Md.           (312) 425-3369                                   Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Md.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          215572            Sağlık Eğitim Merkezi  (312) 212-4450                                  Ögretmen Hastanesi

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214877            İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı    (312) 418-9648                                  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214890            Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı  (312) 213-1816                                  Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214900            Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı           (312) 213-2075                                   Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başk.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214889            İşletmeler Dairesi Başkanlığı     (312) 419-1761                                  İşletmeler Dairesi Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214912            Yayımlar Dairesi Başkanlığı      (312) 213-4281                                  Yayımlar Dairesi Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214865            Eğitim Araç. ve Donat. Dairesi Başk.   (312) 213-9490                                  Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Bşk.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214782            Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı      (312) 223-0809                                  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214804            Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği      (312) 418-2851                                  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214733            Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü    312-425683    312-418426                       Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214721            Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü       (312) 212-7918                                   Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214698            MÜLGA Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü                                     Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214686            Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü     (312) 212-9956                                   Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müd.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214674            Din Öğretimi Genel Müdürlüğü (312) 212-7652          238576            Din Öğretimi Genel Müd.Beşevler/Ankara       Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214662            Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü  (312) 418-0616                                  Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214841            Savunma Sekreterliği    (312) 425-3913                                  Savunma Sekreterliği

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214828            Personel Genel Müdürlüğü       (312) 418-4991                                  Personel Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214816            Hukuk Muşavirliği                    174457            Milli Müdafaa Cad. No:6  Çankaya – Ankara         Hukuk Müşavirliği

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214649            Ortaöğretim Genel Müdürlüğü  (312) 425-3097                                  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214625            Müsteşarlık      3124255630                           Müsteşarlık

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214650            Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü          (312) 413-1856            3124251196    Meb. 1.Kat A Bl. Bakanlıklar Kızılay-Ankara  Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214794            A.P.K.K. Başkanlığı    (312) 425-0086                                  Araştırma Planlama Koordi. Kurulu Başk.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214770            Teftiş Kurulu Başkanlığı           (312) 425-2757                                  Teftiş Kurulu Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214948            Özel Kalem Müdürlüğü            (312) 425-5330          177002                        Özel Kalem Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214853            Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü   (945) 200-0001            2387360001    Meb.Eğitek      Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214708            Özel Eğt. Rehberlik ve Danışma Hizm Gn.Md. (312) 222-8114            3122131356    Meb Beşevler Kampüsü  A Blok  Beşevler      Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hiz. Gn.Md

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          904965            Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı      (312) 212-2123                                   Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214637            İlköğretim Genel Müdürlüğü     (312) 418-3709                                  İlköğretim Genel Müdürlüğü

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214769            Bakanlık Muşavirliği     3124255705                           Bakanlık Müşavirleri

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          229992            Okuliçi Beden Eğt.Spor ve İzcilik Dai.Bş.        3122222108                            Okuliçi Beden Eğt.Spor ve İzcilik Dai.Bşk.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          214924            Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı       3122132309                           Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          278116            Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Da. Bşk.          3122316072                            Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          958465            Teftiş Kurulu Başkanlığı- Müfettişler                                        Teftiş Kurulu Başkanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          958477            Bütçe Dairesi Başkanlığı                                              Milli Eğitim Bakanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          958453            Merkez Saymanlığı                                          Milli Eğitim Bakanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          887228            Milli Eğitim Bakanlığı    3124191410                           Milli Eğitim Bakanlığı

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963702            PGM Yönetimi Değerlendirme Geliştirme Dairesi Başk                                               Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963704            PGM Okul Öncesi Sınıf Öğretmenleri Daire Başk.                                           Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963703            PGM Sicil-Emeklilik Dairesi Başkanlığı                                               Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963706            PGM Meslek Dersleri Öğretmenleri Daire Başk.                                             Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963708            PGM Kadro Daire Başkanlığı                                     Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963710            PGM Genel Bilgi Dersleri Öğretmenleri Daire Bşk.                                          Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963712            PGM Bilgisayar Hizmetleri Daire Başkanlığı                                         Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963711            PGM  Eğitim Kurumları Yönetici Atama Daire Başk.                                       Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963709            PGM İdari Hizmetler Daire Başkanlığı                                     Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963707            PGM Merkez Atama Daire Başkanlığı                                     Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          963705            PGM Mevzuat Daire Başkanlığı                                              Bağımlı Daire Başkanlığı(Personel Gen.Müd.)

 Bakanlık         Merkez Teşkilatı          820196            Mesleki Teknik Eğt.Araşt.ve Geliş.Mer.Bşk.   (312) 231-0289                                   Mesleki Teknik Eğt.Araşt.ve Geliş.Mer.Bşk.

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    808411            Açık İlköğretim Okulu  3122969476                           Açık İlköğretim Okulu

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    159604            İstanbul Basımevi Müdürlüğü (Cağaloğlu )        2125170965            2125170968    İshakpaşa Cad. No:1 Sultanahmet/İst  Milli Eğitim Basımevi

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    885109            Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi ve Akşam Sanat Okulu   3122124428                           Öğretim Metaryellerini Geliştirme,İnc.Mer.ve Akş.Sanat Okulu

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    346169            Görme Engelliler Basımevi ve Akşam San.Ok. 3123182584            3123189679    Örnek Mh. 4.Sk. No:2            Basımevi ve Akşam Sanat Okulu(Görme Engelliler)

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    213597            2. Akşam Sanat Okulu (DAYM)         3122126075                           Akşam Sanat Okulu (İşletmeler Dai. Bşk.)

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    808388            Açık Öğretim Lisesi                                         Açıköğretim Lisesi

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    213490            İstanbul Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü    2125170961            2125170968    İSHAKPAŞA CAD.NO.1 SULTANAHMET /İSTANBUL  Devlet Kitapları Döner Sermayesi

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    213561            1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo)   3122131589    3122236202            Milas Sok. No:76 Teknikokullar/Beşevler/Ankara       Akşam Sanat Okulu (Erkek Teknik)

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    215584            Yaygın Eğitim Enstitüsü            3122126415                           Yaygın Eğitim Enstitüsü

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    213585            6. Akşam Sanat Okulu 3122302745                           Akşam Sanat Okulu (METARGEM)

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    213512            Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü         3122136306                           Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    301858            Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu  3122129640                            Öğretmen Evi

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    118683            Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu 213-6315                                Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Lisesi

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    270576            Ostim Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi     (312) 385-1520                                   Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi

 Bakanlık         Merkeze Bağlı Taşra    265493            Beşevler Sağlık Eğitim Merkezi            (312) 213-9976                                  Sağlık Eğitim Merkezi

 Bakanlık         Y.Dışı-Abd      951414            Los Angeles Başkonsolosluğu                                     Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Abd      951451            Washington Büyükelçiliği                                             Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Abd      951426            New York Başkonsolosluğu                                        Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951438            Berlin Başkonsolosluğu                                               Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951499            Franfurt Başkonsolosluğu                                            Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951510            Hannover Başkonsolosluğu                                         Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951534            Köln Başkonsolosluğu                                     Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951558            Münih Başkonsolosluğu                                               Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951595            Stuttgart Başkonsolosluğu                                           Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951583            Nürnberg Başkonsolosluğu                                          Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951571            Münster Başkonsolosluğu                                            Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951546            Mainz Başkonsolosluğu                                               Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951522            Karlsruhe Başkonsolosluğu                                         Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951509            Hamburg Başkonsolosluğu                                          Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951487            Essen Başkonsolosluğu                                               Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951463            Berlin Büyükelçiliği                                          Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Almanya           951475            Düsseldorf Başkonsolosluğu                                        Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Avusturalya       951605            Sidney Başkonsolosluğu                                              Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Avusturya         951617            Viyana Büyükelçiliği                                        Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Azerbaycan      951629            Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği                                       Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Azerbaycan      909513            Azerbeycan  Bakü Türk Anadolu Lisesi           0                                  Türk Anadolu Lisesi(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Azerbaycan      909525            Azerbeycan  Bakü Türk İlköğretim Okulu        0                                  Türk İlköğretim Okulu(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Azerbaycan      909537            Azerbeycan Bakü Türkiye Türkçesi E.Ö.Merk.           0                                  Türkiye Türkçesi Eğt.Öğr.Mrk.(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Belçika 951630            Brüksel Büyükelçiliği                                       Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Danimarka        951642            Kopenhag Büyükelçiliği                                               Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Fransa  951666            Paris Büyükelçiliği                                           Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Fransa  951678            Strasbourg Başkonsolosluğu                                        Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Fransa  951654            Lyon Başkonsolosluğu                                     Eğitim Ataşeliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Gürcistan          951691            Tiflis Büyükelçiliği                                            Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Hollanda           951701            Lahey Büyükelçiliği                                          Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-İngiltere 951713            Londra Büyükelçiliği                                        Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-İsveç     951725            Stokholm Büyükelçiliği                                    Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-İsviçre   951737            Bern Büyükelçiliği                                            Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Kazakistan        951749            Almata Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği                                    Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Kazakistan        909550            Kazakistan Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi      0                                  Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Kazakistan        909549            Kazakistan Almatı Türkiye Türkçesi E.Ö.Mer  0                                  Türkiye Türkçesi Eğt.Öğr.Mrk.(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Kırgızistan         951750            Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği                                    Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Kırgızistan         909598            Kırgızistan Kırgız Türk Anadolu Lisesi  0                                 Türk Anadolu Lisesi(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Kırgızistan         909562            Kırgızistan Bişkek Türk İlköğretim Okulu         0                                  Türk Anadolu Lisesi(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Kırgızistan         909586            Kırgızistan Kırgız Türk Anadolu Kız Mes.Ls    0                                  Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi(Yurt Dış)

 Bakanlık         Y.Dışı-Kırgızistan         909574            Kırgızistan Bişkek Türkiye Türkçesi E.Ö.Mr    0                                  Türkiye Türkçesi Eğt.Öğr.Mrk.(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Kktc     951762            Lefkoşe Büyükelçiliği                                       Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Libya    963736            Libya Türk Okulu                                            Türk İlköğretim Okulu(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Mısır     951774            Kahire Büyükelçiliği                                         Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Moldova           951798            Moldova Büyükelçiliği                                     Büyükelçilik

 Bakanlık         Y.Dışı-Moldova           909608            Moldova Kongaz S.Demirel Türk Moldova Lise          0                                  Türk Lisesi (Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Özbekistan       951786            Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği                                               Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Özbekistan       909621            Özbekistan Taşkent İlköğretim Okulu  0                                 Türk İlköğretim Okulu(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Romanya          909633            Romanya Köstence Mec.K.Atatürk İlahi.Ped.L           0                                  İlahiyat Lisesi (Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Rusya   951808            Moskova Büyükelçiliği                                    Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-S.Arabistan       951821            Riyad Büyükelçiliği                                          Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-S.Arabistan       963733            Riyad Uluslararası Türk Okulu                                     Türk İlköğretim Okulu(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-S.Arabistan       963734            Cidde Uluslararası Türk Okulu                                    Türk İlköğretim Okulu(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-S.Arabistan       963735            Medine Uluslararası Türk Okulu                                              Türk İlköğretim Okulu(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Tacikistan         951833            Tacikistan Büyükelçiliği                                               Büyükelçilik

 Bakanlık         Y.Dışı-Tacikistan         909645            Tacikistan Duşanbe Türkiye Türkç.E.Ö.Merk. 0                                  Türkiye Türkçesi Eğt.Öğr.Mrk.(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Türkmenistan    951857            Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği                                              Eğitim Müşavirliği

 Bakanlık         Y.Dışı-Türkmenistan    909669            Türkmenistan Aşgabat Türk Anadolu Lisesi     0                                  Türk Anadolu Lisesi(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Türkmenistan    909670            Türkmenistan Aşgabat Türk İlköğretim Okulu  0                                  Türk İlköğretim Okulu(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Türkmenistan    909682            Türkmenistan Aşgabat Türkiye Türkç.E.Ö.Mer           0                                  Türkiye Türkçesi Eğt.Öğr.Mrk.(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Türkmenistan    909694            Türkmenistan Aşgabat Mes.Yaygın Eğitim Mer            0                                  Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi(Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Türkmenistan    909657            Türkmenistan Aşgabat İlahiyat Lisesi    0                                 İlahiyat Lisesi (Yurt Dışı)

 Bakanlık         Y.Dışı-Ukrayna           951869            Romanya Büyükelçiliği                                     Büyükelçilik