MECLİSİ VÜKELÂ HAKKINDA BİLGİ


MECLİSİ VÜKELÂ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MECLİSİ VÜKELÂ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MECLİSİ VÜKELÂ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MECLİSİ VÜKELÂ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MECLİSİ VÜKELÂ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı Devletinde Sadrâzamın başkanlığındaki Şeyhülislâmla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyâsetiyle ilgili mühim hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” da denirdi ki Kabîne, yâni Bakanlar kurulu demektir.

Meclis-i Vükelâyı meydana getiren heyette zaman zaman değişiklikler olmuştur. 1908’den önceki mecliste, Sadrâzam, Şeyhül İslâm, Adliye Nâzırı, Serasker, Şura-yı Devlet Reisi, Hâriciye, Dâhiliye, Bahriye, Mâliye, Maarif, Evkaf-ı Hümâyun, Ticâret ve Nâfia Nazırlıkları, Tophâne Müşiri, Müsteşar-ı Sadr-ı Âli bulunurdu. Bunlardan Seraskerle, Tophane Müşiri, müşir (mareşal); diğerleri vezirdi. 1908’den sonraki meclislerde bunlardan bâzıları bulunmazdı. Meclis-i Vükelâ, Osmanlı Devletinin yıkılmasına kadar devâm etti.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi