MEHTERANI HAYME (ÇADIR MEHTERLERI) HAKKINDA BİLGİ


MEHTERaNI HAYME (çadır Mehterleri) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MEHTERaNI HAYME (çadır Mehterleri) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MEHTERaNI HAYME (çadır Mehterleri) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MEHTERaNI HAYME (çadır Mehterleri) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MEHTERaNI HAYME (çadır Mehterleri) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Sultanahmed’de İbrahim Paşa Sarayı yanında pâdişahın çadırlarının muhâfaza olunduğu yer.

Mehterân-ı Hayme; Ağa Odası, Kethüdâ Odası, Baş Bölükbaşı Odası, Çadır Mehterleri Odası olmak üzere dört bölükten meydana geliyordu. Mehterân-ı Haymenin başında Emini Mehterhâne isminde bir görevli bulunurdu. Bunun emrinde, yedi Otağ Yapıcısı, Nakş-dûzân (nakışçılar ve Hayme-dûzân (çadır dikiciler) adı verilen altı çadır dikici ile iki perdeci vardı. On beşinci yüzyılın son yarısında, âmirleriyle beraber mevcutları otuz sekiz kişiydi. On yedinci yüzyılın başlarında bunların sayısı 835’e ve aynı yüzyılın sonlarında 2000’e ulaştı. On sekizinci yüzyılda sayıları 861’e indirilen Mehterân-ı Hayme, Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırıldı.

Mehterân-ı Hayme de Oba, Otağ ve çeşitli çadırlar dikilir ve tâmir edilirdi. Perde, minder ve sofra döşemeleri de Mehterân-ı Hayme de yapılırdı. Bunların yedekleri de îmâl edilerek muhâfaza edilirdi.

Mehterân-ı Hayme, seferde iki gruba ayrılırdı. Bir grup karargâhtan bir günlük yol giderek konaklanması emredilen yerde, Otağ-ı Hümâyûnla öteki çadırları kurarlardı. İkinci grup ise, büyük karargâh, yeni yerine gitmek üzere hareket ettiği zaman, boşalan çadırları kaldırırlar ve daha ileride yeniden kurmakla vazifelendirilirlerdi.

Çadır mehterlerinin bunlardan başka ulufe çıkarılırken ve sürre alayı sırasında yapılan merasimlerde vazifeleri vardı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir