Memuriyetten Memurluktan İstifa Dilekçesi Örneği


Memuriyetten İstifa Dilekçesi Örneği  

  

…………………………………….’NA

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20′inci maddesi ve 94′üncü maddesi uyarınca memurluk görevimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim. Tarih.

  

Ad ve Soyadı – İmza

 

 

Memur Sicil No:

T.C. Kimlik No:

 

Adres ve Telefon :