MENIYYE HAKKINDA BİLGİ


MENiYYE HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MENiYYE HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MENiYYE HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MENiYYE HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MENiYYE HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Sultan Abdülazîz Han zamanında İngiltere’den alınan tüfeklere verilen ad. “Öldürücü” mânâsına gelmektedir.

Avrupa’daki teknik ve ilmî gelişmelerin kısa zamanda memlekete gelmesine çalışan Sultan Abdülaziz, silâh ve askerî teçhizât üzerinde önemle dururdu. Nitekim bu iş için İngiltere’ye altmış bin tüfek ısmarladı. Bunlar 1863 yılından îtibâren kısım kısım gelmeye başladı. Namlularında altı yivi bulunan bu tüfekler sultana arz olunduğunda, tetkikten sonra Sultan; “Top ve tüfeklerin daha iyilerinin Osmanlı silah fabrikalarında yapılmasını, lüzumlu olan parayı bizzat kendisinin vereceğini.” Tophane Müşiri Halil Paşaya söyleyerek, derhal bu işe başlanılması emrini verdi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi