Mermer Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Mermerin doğadan çıkarılmasıyla başlayan, yarı mamul veya mamul hale gelmesi aşamasında çalışan veya çalışmaları organize eden kişidir

GÖREVLER

Ocağın durumu, kalitesi, verimliliği konusunda etüt çalışması yapar,

Mermer bloklarının çıkarılması için gerekli araç gereçleri hazırlar,

Mermer bloklarının taşınmasını sağlar,

Ham mermerden,  isteğe bağlı olarak  mamul veya yarı mamul parçaların istiflenmesini stoklanmasını ve ambalajlanmasını sağlar,

Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlar,

Çeşitli mermer ve taşları  istenilen ölçülerde keser, deler ve şekillendirir,

Mermer üzerine çeşitli şekiller ve yazılar yazar,

Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Mermer kesme makineleri(Yan kesme makinesi, Baş kesme makinesi)

–    Matkap (delme makinesi) ve çeşitli çaplarda matkap uçlar,

–    Torna makinesi,

–    Parlatma ve silim makineleri (Otomatik Bant Silme, Köprü Silme, Klasik Silme/Perdah makineleri)

–    Çeşitli boyutta taş ve mermer kesicileri,

–    Çekiç vb. aletler,

–    Yazı makinesi (pantograf),

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Mermer teknikeri olmak isteyenlerin;

Vücutça sağlam ve güçlü,

Tasarım ve çizimde başarılı, yaratıcı ve estetik duygusuna sahip,

Eksiksiz ve pürüzsüz iş yapabilmesi için geneli ve ayrıntıyı algılayabilen,

Şekil algılama yeteneği olan,

Ölçme ve hesaplama yapabilmesi için belli ölçüde sayısal yeteneğe sahip,

Uzay ilişkileri yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip,

El -parmak becerisine sahip,

Gözlerini  ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk duygusu taşıyan

Matematik ve geometri alanında  başarılı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mermer teknikerleri;  mermer atölyelerinde çalışırlar. Açık ve kapalı alanda, soğukta, sıcakta, gürültülü  bir ortamda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı tozlu, sulu ve rutubetlidir. Meslek elemanları diğer çalışanlar ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mermer teknikerinin çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mermer ocağı  işletmesi, mermer işleme fabrikası veya atölyesi, mermer montaj işletmeleri belli başlı çalışma alanlarıdır.

Mermer Teknikerlerinin istihdam sorunu gibi bir sorunları yoktur. Mermer kullanımının artması , mermer ihracının artması  nitelikli eleman ihtiyacını daha fazla arttırmakta  ve öğrencilerin  henüz birinci sınıf sonunda  iş bağlantısı yapmasına  neden olmaktadır.

Ülkemizin Ortadoğu’nun işletilmeyen en zengin mermer ocaklarına sahip olması bu mesleğin gelecekte de  önemli bir istihdam alanı olacağını göstermektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin  üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Mermercilik” ve “Mermer Teknolojisi” bölümlerinde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat),İnşaat, İnşaat Teknolojisi,  Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir – Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Mermer Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı,   İnşaat-Üst Yapı bölümlerinden mezun olanlar “Mermer Teknolojisi” ve “Mermercilik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlık -1(EA-1)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Fizik (mekanik-mukavemet), Tasarı Geometri, Teknik Resim, Jeoloji ve Kayaç Bilgileri, Topoğrafik ve Jeolojik Harita Bilgisi, Mermer İşleme  Makineleri ve Teçhizat, Sondaj Bilgisi, Elektrik Motorları, İlkyardım ve Sağlık Bilgisi,  İş Güvenliği, İç ve Dış Mekan Montajı, Mermer Sanatsal Tasarımı, Mimarlık ve Mermer  Ekonomisi gibi meslek bilgisi  derslerinin  yanında Türk Dili, Atatürk  İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar gibi  genel bilgi dersleri okutulmaktadır.

Dördüncü yarıyılda okutulan seçmeli derste öğrenciler Atölye eğitimi veya Ocak eğitiminden birini seçerler  ve işyerlerinde veya okul atölyesinde uygulama  yapmaktadırlar.

Birinci sınıf sonunda 60, ikinci  sınıf sonunda 60 gün olmak üzere  toplam 120 gün  zorunlu staj yaptırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,

  • Jeoloji mühendisliği,
  • Maden Mühendisliği,

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Meslekte ilerleme mesleki açıdan olamasa da idari açıdan olabilir. Çalıştığı işyerinde ustabaşı, idareci konuma gelebilirler. Belli alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak o alanda uzmanlaşabilirler. Örneğin taş yontu, mermer- karo- fayans döşeme, süsleme taşçılığı, ocak işletmeciliği vb. gibi.

Mermer Teknikeri kendi işyerini açarak bağımsız da çalışabilir.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Kredi Yurtlar Kurumundan kredi alabilmektedirler.

Birinci ve ikinci sınıf sonunda yapılan staj döneminde de işverenden en az asgari ücret alınmakta ve sigorta primleri yatmaktadır. (Okul yönetimi  bu şartlarda stajyer gönderdiğini  belirtmektedir.

Mesleki eğitimini tamamladıktan sonra  kazanç durumu çalışma şekline (kendi işletmesi veya ücretli çalışma), çalışılan işyerine ve çalışma deneyim ve yeteneğine göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir Mermer  Teknikeri asgari ücretin 2-3 katı kadar bir ücret almaktadır

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.