METACHARACTER ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

HTML dosyası içinde özel bir durumu gerçekleştirmek için kullanılan karakterlerdir. Bu karakterler parantez “()”, ve “&”, diyez “#” ve noktalı virgüldür “;”.