METACHARACTER ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


HTML dosyası içinde özel bir durumu gerçekleştirmek için kullanılan karakterlerdir. Bu karakterler parantez “()”, ve “&”, diyez “#” ve noktalı virgüldür “;”.