Metal İşleri Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Metallerin sıcak ve soğuk olarak işlenmesi, şekillendirilmesi ve bu iş ve işlemlerle ilgili kaynak işlerini yapan kişidir.

GÖREVLER

 

Çeşitli makine ve cihazları üreten fabrikalarda sıcak ve soğuk metallere şekil verir. Kaynak işlemleri yapar. Bunun için;

Metale verilecek şekli belirler,

Metalin niteliklerini inceler, dayanıklılık derecesini belirler,

Metalin hangi yöntemle şekillendirileceğini belirler,

Sıcak veya soğuk metalleri iki yüzey arasına koyup sıkıştırarak       şekillendirir,

Saç levhaları, çelik çubukları ısıtır ve bunları, döverek, bükerek şekil         verir,

Metal boruları kaynak tekniği ile birbirine ekler,

Değişik pozisyonlarda değişik işleri elektrikle ok si gaz kaynağı yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Kaynak makinesi ve kaynakçı aparatları,

Çekiç, şekillendirme aletleri,

Demir parçaları, saç, çelik çubuk vb.,

Giyotin makas,

Presler,

Hidrolik testere,

Daire testere,

Kollu makas

Silindir,

Kanal bükme makinesi(kenet)

Matkap tezgahı,

Bireyiz,

Zımpara taşı,

Spiral,

Tav ocakları,

Oksijen tüpü,

Asetilen tüpü (asetilen kazanı)

Salome takımı

Oksijen kaynağı aparatları (gözlük, önlük vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Metal işleri teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine özellikle fizik ve kimyaya ilgili ve bu konularda      başarılı,

Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,

El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,

Şekilleri tasarlayabilme yeteneğine sahip,

Bedence dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Metal işleri teknikeri tozlu, dumanlı ve oldukça gürültülü ortamlarda, genellikle ayakta görev yapar. Görev sırasında birinci derecede nesnelerle ilgilidir. Zaman zaman işçilerle, teknisyenlerle ve mühendislerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Metal işleri teknikerleri;

Kamu sektörüne ve özel sektöre ait, metal ve makine üreten fabrikalarda görev alabilirler.

Kendi özel işyerlerini açabilirler.

Sanayileşme yolunda gelişme gösteren ülkemizde ağır sanayi ve bunun yan kollarından biri olan metalcilik de gelişme göstermektedir. Bu da metal işleri teknikerlerine geniş bir iş olanağı sağlamaktadır.

 
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi aşağıda yer alan üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Metal İşleri” ön lisans programlarında verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması  nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “ Metal İşleri” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri  kapsamaktadır.

– Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Akdağ Madeni M.Y.O.

– Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta M.Y.O.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                           

“Metal İşleri”  önlisans programına girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’nda(ÖSS), yeterli “Sayısal  (SAY)” puan almak gerekmektedir.

Meslek liselerinin “Metal İşleri” bölümlerinden mezun olanlar, üniversitelerin  “Metal İşleri”  ön lisans programlarını tercih ettiklerinde ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim süresince öğrenciler;

Türk Dili, Matematik, Fizik, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Tarihi ile seçmeli bir ders (Müzik, Resim, Beden Eğitimi, Sanat

Tarihi) vb. genel kültür dersleri yanında, Malzeme Bilgisi, Bilgisayar

Kullanımı, Teknik Resim, Mekanik, Kaynak Tekniği, Kaynak Tekniği

Laboratuarı, Takım Tezgahları, Takım Tezgahları Laboratuarı, İlk

Yardım ve Sağlık Bilgisi, Mukavemet, Kaynak Teknolojisi, Kaynaklı

Konstrüksiyon, Makine Elemanları, Makine Elemanları Laboratuarı,

Kaynak Makineleri ve Ekipmanları, Termodinamik, Akışkanlar

Mekaniği, Isıl İşlemler, Ölçme Tekniği, Elektrik Bilgisi, Hidrolik

Makineleri, Hidrolik Makineleri Laboratuarı, Motorlar, Motorlar

Laboratuarı, Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Kaynak Metalurjisi,

Makine Bakımı ve İş Güvenliği, Üretim Planlaması ve İmalat

Kontrolü, Üretim Yöntemleri gibi dersler alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Metal işleri teknikeri, başarılı oldukları takdirde, bulundukları işyerinde vardiya amiri, planlama sorumlusu, şef yardımcısı, şef gibi görevlere atanabilir ve daha ileri düzeyde sorumluluklar alabilirler.

“Metal İşleri” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Kalıpçılık Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi boyunca öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar

Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar.

Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin      durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır.

Metal işleri teknikerinin kazançları çalıştıkları kurumun büyüklüğüne         ve alınan sorumluluğun derecesine göre değişiklik göstermektedir.

Özel sektörde ücretler anlaşmalarla belirlenir.

Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve   kişinin başarısına bağlıdır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.