Metalik cerrahi ağ/yama


Biyobozunur bir metalden (ör., cerrahi paslanmaz çelik, tantalum) yapılmış, implantasyon için uygun mekanik özelliklere haiz, yassı örgü yapılı materyal. Cihaz, rekonstrüktif cerrahi işlemlerde (ör., büyük göğüs duvarı bozukluklarını veya büyük abdominal insizyonal hernileri onarmak için) ve/veya ortopedik işlemlerde (ör., kranyoplasti, femoral rekonstruksiyon) dokuları desteklemek veya korumak için tek başına veya sentetik materyallerle (ör., polimerler) birlikte kullanılır.