METIL BROMÜR HAKKINDA BİLGİ


METiL BROMüR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, METiL BROMüR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, METiL BROMüR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, METiL BROMüR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, METiL BROMüR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Methylbromide, Fr. Bromure de mèthyle, İng. Methyl Bromide. CH3Br formülü ile gösterilen renksiz, zehirli bir gaz. Bromometan olarak da bilinir. Zehirliliğinden faydalanılarak bilhassa tarım ürünü depolarında böcek öldürücü olarak kullanılır. Haşerelere karşı kullanılırken ekseriya kloropikrinle karıştırılarak kullanılır.

Metil bromür kolayca sıvılaşan, yanıcı olmayan, suda az çözünen rahat organik çözücülerde kolayca çözünen bir maddedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi