Mevduat faizlerinin vergilendirilmesi


Mevduat faizlerinin vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır?

  • 01.01.2006 tarihinden itibaren yabancı para/ Türk lirası mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri, söz konusu mevduat hesabı hangi tarihte açılmış olursa olsun, % 15 oranında tevkifata tabi olup, bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. Tevkifat uygulamasında gelir sahibinin gerçek/tüzel kişi ya da tam/dar mükellef olmasının veya elde edilen gelirin vergiden istisna olup olmamasının önemi bulunmamaktadır.

    Ancak, tam mükellef gerçek kişinin yurt dışındaki bir bankadan elde ettiği mevduat faizi vergi tevkifatına tabi tutulmadığı için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Eğer söz konusu mevduat faizi geliri yabancı para cinsinden ise T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen döviz alış kuru dikkate alınarak tespit edilir.

    Kıyı bankacılığı (Off shore) dolayısıyla elde edilen mevduat faizleri de bu kapsamda değerlendirilir.