MEVDUAT HAKKINDA BİLGİ


MEVDUAT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MEVDUAT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MEVDUAT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MEVDUAT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MEVDUAT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. 1. Depositen pl. 2. (Bank-) Einlagen pl. Fr. Dépots (m.pl.), İng. Deposits. Bankalara daha sonra çekilmek üzere tevdi edilen para, tevdiat.

Mevduat, vâdesi yönünden vâdeli, vâdesiz ve ihbarlı olmak üzere üçe; kaynakları bakımından da bankalar mevduatı, resmî mevduat, ticârî mevduat ve tasarruf mevduatı olmak üzere dörde ayrılır.

Bankalar dışında hiçbir kuruluş mevduat kabul edemez. Mevduat mahremiyetini ihlâl eden banka mensupları cezâlandırılır. Mevduata uygulanacak fâiz hadleri serbestçe değil merkezî olarak tesbit olunur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi