MEVLANA BEHAEDDIN KIŞLAKI HAKKINDA BİLGİ


MEVLaNa BEHaEDDiN KIşLaKi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MEVLaNa BEHaEDDiN KIşLaKi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MEVLaNa BEHaEDDiN KIşLaKi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MEVLaNa BEHaEDDiN KIşLaKi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MEVLaNa BEHaEDDiN KIşLaKi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

on dördüncü yüzyılda Buhârâ’da yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Behâeddîn’dir. Buhârâ yakınlarındaki Kışlâk köyünde doğduğu için Kışlâkî nisbesiyle bilinir. Doğum ve vefât târihleri kesin olarak tesbit edilemeyen Mevlânâ Behâeddîn Kışlâkî’nin 14. yüzyılın sonlarında veya 15. yüzyılın başlarında vefât ettiği bilinmektedir.

Çevresinde bulunan büyük âlimlerin sohbetlerinde ve ilim meclislerinde bulunarak yetişen Behâeddîn Kışlâkî ilimde yükselerek zamanındaki âlimlerin önde gelenlerinden oldu. Bundan sonra talebe okutmak ve ders vermek sûretiyle hizmete başladı. Büyük evliyâ Şah-ı Nakşibend Buhârî hazretleri onun talebeleri arasında yer aldı. Necef beldesinde Mevlânâ Behâeddîn-i Kışlâkî hazretleri Şah-ı Nakşibend Behâeddîn Buhârî’yi ilk gördüğünde; “Sen öyle yükseklere uçacak bir kuşsun ki, bu yolda senin arkadaşın ve uçuş yoldaşın Ârif Dikgerânî olsa gerektir.” buyurdu. Mevlânâ Behâeddîn Kışlâkî hazretlerinin birçok kerâmetleri görüldü. Dergâhına gelen yüzlerce talebesine ilim ve mârifet sundu. Onlara büyükler yolunda ihlâsla hizmet etmenin ehemmiyetini anlattı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi