Mikroişlem Tasarımcısı mesleği hakkında bilgi


Herhangi  bir  işi  yapmak  veya  bir  sorunu çözmek amacı ile, bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlayan, gerçekleştiren ve geliştiren kişidir. 

Mikroişlem Tasarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Mikroişlemcinin kullanılacağı alana göre, mikroişlemcinin emir kümesini oluşturmak,

b)      Gerekli fonksiyonel birimleri tasarlamak, geliştirmek ve benzetimini yapmak,

c)      Mikroişlemcinin kullanılacağı yerlere uygun olacak şekilde boyutları, bacak sayılarını ve diğer fiziksel özelliklerini tasarlamak,

d)      Mikroişlemcinin donanımını amaca uygun şekilde tasarladıktan sonra mevcut yarı iletken teknolojisi ile mikroişlemciyi gerçekleştirmek,

e)      Mikroişlemcinin gerektirdiği ara yüzler varsa bunları da mikroişlemci ile uygun olacak şekilde tasarlamak ve üretmek,

f)       Mikroişlemcinin, onun yan parçalarının ve makine dilinin kullanımına ilişkin yönergeler hazırlayarak bu teknolojiyi kullanacak şirket, araştırma grupları veya üniversitedeki personelin eğitimini sağlamak.

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir