Miller’in Bilgi İşlem Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı


George A. Miller bilgi işlem çatısı ve bilişsel psikoloji için temel
olabilecek 2 teorik fikri vardır.

TEST İŞLEM

İlki `parçalama (chunking)’ ve kısa süreli belleğin kapasitesidir. Miller
(1956) kısa süreli belleğin sadece 5-9 bilgi parçasını (7+-2) tutabileceğini
belirtti. Parça (Chunck) burada anlamlı bir birimdir. Bir parça; rakamlar,
harfler, satranç pozisyonları, veya insan yüzlerine karşılık gelebilir.
Parçalamanın içeriği ve kısa süreli belleğin kapasitesi bellek ile ilgili tüm
teorilerin temel bir elemanı haline gelmiştir.

İkinci içerik ise; Miller, Galanter & Pribram (1960) tarafından sunulan
TOTE (Test-Operate-Test-Exit)’dir. Miller ve diğerleri TOTE’nin davranışın
temeli olan uyaran-tepki’nin yerine geçebileceğini belirtmişlerdir. Bir TOTE
ünitesinde, amaca ulaşılıp ulaşılmadığına ve amaca ulaşmak için işlemin
tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakılır ve amaç gerçekleşinceye veya
bırakılıncaya kadar test-işlem-test çevrimine devam edilir. TOTE; problem
çözme (GPS gibi) ve üretim sistemleri gibi diğer bir çok teori için temel
hazırlar.

Alan /Uygulama: Bilgi işlem teorisi insan bilmesinin genel teorisi haline
gelmiştir; parçalama fenomeni bilişsel işlemlerin tüm seviyelerinde
gerçekleştirilmektedir.

Örnek: Parça için klasik bir örnek ise uzun ikili rakamlar serisini
hatırlayabilmektir. Örneğin 0010 1000 1001 1100 1101 1010 kolayca 2 8 9 C
D A olarak hatırlanabilir. Tabi ki ikilik ve onaltılık rakamları birbirine
çevirmeyi bilen için anlamlıdır (örnek: parçalar anlamlıdır).
10
TOTE için klasik bir örnek ise çivi çakmak için bir plandır. Çıkış testi
ise çivinin yüzey ile aynı hizada olmasıdır. Çivi saplanmazsa çekiçle kontrol
edilir ve çekiç çivi çakmaya hazır duruma getirilir.
Prensipler:
1. Kısa süreli bellek (veya dikkat süresi) 7 bilgi parçası ile sınırlıdır
2. Planlama (TOTE üniteleri şeklinde) bilişsel işlemlerde gereklidir.
3. Davranış hiyerarşik olarak düzenlenir. (örneğin parçalar, TOTE
üniteleri…) (http://tip.psychology.org/miller.html)