MILLI ISTIHBARAT TEŞKILATI (MIT) HAKKINDA BİLGİ


MiLLi iSTiHBaRaT TEşKiLaTI (MiT) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MiLLi iSTiHBaRaT TEşKiLaTI (MiT) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MiLLi iSTiHBaRaT TEşKiLaTI (MiT) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MiLLi iSTiHBaRaT TEşKiLaTI (MiT) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MiLLi iSTiHBaRaT TEşKiLaTI (MiT) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Daha önceleri de memleketimizde olan bu teşkilât, 1926’dan îtibâren Millî Gizli Servis olarak hizmet yapmış ve MAH kısa adıyla anılmıştır. 1962 yılında gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapıldıktan sonra adı, Millî İstihbârât Teşkilâtı (MİT) olmuştur. Kadrosu sivil ve askerlerden meydana gelen teşkilât, her hususta önemli hizmetleri kendi teşkilâtına has özelliklerde yerine getirmektedir.

MİT’in görevleri: Devletin millî güvenlik politikası ile ilgili plânların hazırlanmasında esas olacak askerî, siyâsî, iktisâdî, ticârî, mâlî, sınâî, ilmî, teknik, psikolojik ve güvenlikle ilgili istihbârâtı devlet çapında toplamak, yürütmek; elde edilen istihbârâtı Başbakana, Millî Güvenlik Kuruluna ve gerekli resmî makamlara ulaştırmak, yaymak; istihbârâtla uğraşan bütün dâire ve kurumlar arasında koordinasyon sağlamak; psikolojik savunma icâblarını yapmak ve istihbârâta karşı koymaktır. MİT Başbakanlığa bağlıdır.

Özellikle telefonların dinlenmesi, ferdin haberleşme hürriyetinin gizliliğini zedelediği gerekçesiyle MİT’e karşı çıkılmış ise de, dünyânın her tarafında senelerdir bu türden teşkilâtlar mevcuttur. Devlete karşı yıkıcı faaliyetlerin kontrolü için böyle bir teşkilâta mutlak ihtiyaç vardır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi