Mimar mesleği hakkında bilgi


Bina projeleri yapıp bunların inşaatına nezaret eden kişidir.

Mimar(Bina) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)       İstenilen binanın  stil ve tipini tayin etmek için inşaat tasarısını müşteriyle görüşerek belirlemek,

b)      İnşa edilecek bina ve tesislere ait imar  projeleri hazırlamak amacıyla şehir imar planına göre proje yerini gezip mülkiyet durumunu inceleyerek projenin imar planına uygunluğunu araştırmak,

c)      Yapıyı kullanacak olan kişi veya kurumun görüşlerini alarak ihtiyaç programı hazırlamak,

d)      Ön bilgilerine  mimari ve estetik görüşlerini de katarak fonksiyon şema taslağını çizmek,

e)      İnşa edilecek yapının çevre, trafik, bahçe düzeni, bina giriş çıkış özellikleri, garaj durumunu göz önüne alarak çizimde kullanacağı ölçek seçimini yapmak,

f)       Bina durum planını tasarlamak ve avan projeyi çizmek,

g)      Yapılacak inşaatın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili durumu  hakkında inşaat, makine ve elektrik mühendisleriyle görüşüp kesin proje için eskiz çalışması yaparak temiz çizimi için teknik ressama vermek,

h)      Temiz çizim üzerinde ölçüm ve kat kodu hesaplarını yapıp detay konuları için detay projeleri hazırlamak,

i)        Bina inşaatının tamamlandıktan sonra nasıl bir şekil alacağını   gösteren projeler veya mikyaslı maketler hazırlamak,

j)        İnşaatçıların faydalanması için detaylı planlar çizip şartname ve malzeme miktar listelerini hazırlamak ve bina inşaatını kontrol etmek,

k)      Binalarda yapılacak tadilat ve tamirat işlerinin planlarını yapıp bunların tatbikatına nezaret ederek inşaatların zamanında bitirilmesini sağlamak,

l)        Belirli bina tipleri üzerinde uzmanlaşabilir,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.