Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

GÖREVLER

Mimari dekoratif sanatlar teknikeri , yeni inşa edilen veya eski binaların, mimari planına uygun olarak dekorasyon işlemlerini yapmak için;

Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,

Uygulamaya konulacak konu ile ilgili desenleri araştırıp tasarlar veya yapılan tasarımı gerçekleştirmek için planı yapar,

Planlanan iş için gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,

Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar,

Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar, bu konuda gerkli kontrolleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Amaca uygun kesici ve yakıcı aletler,

–    Sentetik ve selülozik boya, tiner  vb. çözücüler, fırça, tiner, cam, alçı, çamur, kurşun, bakır

–    Hava kompresörü,

–    Seramik fırını,

–    Taşlama makineleri,

–    Koruyucu maske, gözlük, eldiven.

–    Şekillendirme aletleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mimari  dekoratif sanatlar teknikeri olmak isteyenlerin,

Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,

Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,

Görme keskinliğine sahip,

Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

Estetik görüşü olan,

Dikkatli ve sabırlı,

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı,

Seyahat engeli olmayan kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Zaman zaman kapalı ortamlarda, tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda bazen de açık havada çalışırlar. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir. Uzun süreli atölye çalışmalarında ve yaptıkları çalışmaların montaj ve yerleştirme işlemlerinde görev alabildikleri için bedensel yorgunluk yaşayabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdarelerinde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitiminin yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım  gibi konuları da  aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da  hizmet verebilmektedirler.

İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik ,turistik ve tarihi açıdan gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süslemesi gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu mesleği seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi  üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Mimari Dekoratif Sanatlar” programlarında verilmektedir.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Cam İşlemeciliği, Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik), Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Seramik ve Cam Teknolojisi, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf/ Fotoğraf ve Grafik, Grafik/Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı, Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi/Tasarım Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Dekoratif Resim, Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, Konservasyon, Restorasyon, Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi), Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/ Kız Meslek Lisesi) alan/bölümlerinden mezun olanlar “Mimari Dekoratif Sanatlar” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli Sözel 1 (SÖZ 1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan açığı kalırsa açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilirler.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin  eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince:Görsel Algı, Sanata Giriş, Bilgisayara Giriş, Bilgisayar Uygulamaları ve Tasarım, Geleneksel Türk El Sanatları, Güzel Sanatlar, Seramik Teknolojisi, Cam İşleme Teknikleri, Model Kalıp Teknikleri, Serigrafi, Mesleki Resim, Duvar Süsleme Teknikleri, Seramik Fırınlama Teknikleri,Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Sanat Tarihi, Mesleki Temel Eğitim, Tasarım-Proje, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Beden Eğitimi  gibi dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Mimari Dekoratif Sanatlar ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Geleneksel Türk El Sanatları, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Eski Çini Onarımları lisans programlarından birine kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanabilirler.

Kamu  sektöründe  çalışanların maaşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre teknik hizmetler sınıfından, özel sektörde çalışanların ise; asgari ücretten az olmamak üzere, çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.