MOGAN GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ


MOGAN GöLü HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MOGAN GöLü HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MOGAN GöLü HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MOGAN GöLü HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MOGAN GöLü HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Ankara’nın 15 km güneyinde bulunan göl. Elmadağı kitlesinin güneybatısındaki etrâfı faylı 30 km uzunluğundaki bir oluğun, kuzeybatısında bulunur. Alüvyon seddinin arkasında suların toplanması ile meydana gelmiştir. Mogan Gölünün uzunluğu 4 km, en geniş yeri 1250 m, yüzölçümü ise 2,5 km2dir. İlkbaharda su seviyesi beş metreye kadar yükselirse de genelde sığ ve az tuzlu bir göldür. Bu tuzluluk, buharlaşmanın fazlalığından meydana gelen bir özelliktir.

Göl kıyısında bâzı kamu kuruluşlarına âit dinlenme tesisleri ve halka açık plajlar vardır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi