Mor Menekşeler


Mor Menekşeler dizisi başlandığından beri TRT izleyicileri televizyon başına kitledi. Mor Menekşeler’ in hikayesi 1950-1971 yılları arasında Ankara’da geçen, yakın arkadaş olan, henüz yirmili yaşlarının başındaki üç delikanlının hikâyesidir.  Babalarını aynı iş kazasında kaybeden Hayali Ömer, Kabadayı Akif ve Sarı Fikret kardeş gibi büyümüşlerdir. Bir kenar mahallesi olan Eskitepe’ de geçen hikâyede, üç genç, başta Yorgancı İshak olmak üzere, mahallelinin maddi ve manevi yardımlarıyla yetişmişlerdir. Kavgacı ve dayanışmacı Eskitepe de, dizinin ana karakterlerinden biridir. Üç gencin delikanlılıktan kabadayılığa uzanan çarpıcı serüvenleri aşk acısı, ihanet, zorbalık ve şiddetle harmanlanır. Ankara’nın namlı kabadayılarından Fakir Şükrü ve yeğeni Dedo ile karşılaşmaları onların kaderlerini değiştirir. Dedo, amcasının kanun dışı işlerinden edindiği serveti ve caydırıcı gücü, ticaret ve siyasetle artırmaya çalışır. Üç Eskitepeli genç, Fakir Şükrü ile Dedo’nun hizmetine girerler. Bu yeni başlangıç, her üçünün de ahlaki ve vicdani çöküntüsünü ve giderek birbirlerine düşmanlık beslemelerini beraberinde getirmektedir. Mor Menekşeler, erkekler dünyasını temel alırken, aynı zamanda da, Cevriye, Gecekuşu Sabiha, Köfte Leman, Samsunlu Hayriye, Terzi Faikanım gibi güçlü ve renkli kadınların hikâyelerini de anlatmaktadır. Mor Menekşeler, Demokrat Parti’nin yıldızının parladığı dönemde geçmektedir. O yılların siyasi iklimi,  gündelik yaşamın dönüşümü,  futbol ve yeraltı âleminden de kesitler sunmaktadır. Diziyi herkezin rahatça, güvenerek izlemektedirler.