MOSSAD HAKKINDA BİLGİ


MOSSAD HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MOSSAD HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MOSSAD HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MOSSAD HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MOSSAD HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

İsrâil Devletinin beş istihbârat teşkilâtından biri. İbrânice tam adı Mossad Merkazi Le-Modiin U-Letafkidim Meyuhadim (Merkezî İstihbârât ve Güvenlik Enstitüsü)dir. Mosad olarak da yazılır.

1951 senesinde câsusluk, istihbârât toplamak ve yabancı ülkelerde gizli operasyonlar düzenlemek gibi faaliyetler için kurulan Mossad, başta Arap ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelere pekçok gizli ajan gönderdi.Yahûdî ırkının ikbâli için her türlü yollara başvurdu. Gizli ajanlar vâsıtasıyla İsrâil’in düşmanlarına ve başka ülkelerde yaşayan Nazi Savaş Suçlularına gizli operasyonlar düzenledi. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da çok sayıda Filistinli liderin öldürülmesi Mossad Teşkilâtı tarafından yürütüldü.

Mossad Teşkilâtının kurucusu ve 1963’e kadar başkanı olan İsserHarel, teşkilâtın profesyonelleşmesinde büyük rol oynadı. İsrâil’in en önemli istihbârât teşkilâtı olan ve doğrudan başbakana bağlı olan MOSSAD ABD ve İsrâil ortak çıkarlarını korumak için ABD gizli haber alma teşkilâtı CİA ile işbirliği yapmaktadır. Bilhassa İslâm ülkelerinde düzenledikleri ortak çalışmalarla iç kargaşalıklara ve kardeşin kardeşe vurdurulmasına sebep olmaktadırlar. Müslümanların bu çalışmalar karşısında uyanık ve akıllı hareket etmeleri, her türlü tertip ve tahrikten uzak olmaları gerekmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi