MUHAMMED MEHDI HAKKINDA BİLGİ


MUHAMMED MEHDi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MUHAMMED MEHDi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MUHAMMED MEHDi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MUHAMMED MEHDi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MUHAMMED MEHDi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

on iki imâmın sonuncusu. İsmi Muhammed bin Hasan-ı Askerî bin Ali’dir. Künyesi Ebü’l-Kâsım, lakabı Mehdî, Kâim ve Muntazır’dır. 870 (H.257) senesi Ramazan ayının yirmi üçüncü günü Samarra’da doğdu. İlim, fazîlet ve güzel ahlâk sâhibi bir zât olan Muhammed Mehdî, insanlardan uzaklaşıp, uzlete çekilince, ebdâl zümresine girdi. O zamânın kutbu Ali bin Hüseyin Bağdâdî vefât edince, İmâm-ı Muhammed Mehdî onun namazını kıldı ve onun yerine kutupluk makâmı ihsân edildi. 888 (H.275) senesinde vefât edip, Medîne-i münevverede defn olundu.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi