MUHAMMED RUCI HAKKINDA BİLGİ


MUHAMMED RuCi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MUHAMMED RuCi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MUHAMMED RuCi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MUHAMMED RuCi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MUHAMMED RuCi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

on beşinci yüzyılda Türkistan’ın Horasan bölgesinde yetişmiş olan evliyâdan. İsmi Muhammed, lakabı, Şemsüddîn’dir. Rûcî nisbesiyle meşhur olmuştur. 1417 (H.820) senesinde Horasan’ın Ruc köyünde doğdu. Muhammed Rûcî baba mesleği olan ticârete hiç rağbet etmedi. Küçük yaşından îtibâren akranlarından ve diğer insanlardan uzak kalmayı tercih etti. Çocuk yaşta iken Sevgili Peygamberimizi rüyâsında görüp, aldığı mânevî işâretle tasavvufa yöneldi. Herât’a giderek Zeynüddîn Hâfî’nin kabrini ziyâret etti. Sa’deddîn Kaşgârî hazretlerinin sohbetinde ve ilim meclisinde bulunup talebelerinden oldu. Ondan çok istifâde etti. Tasavvuf yolunda ilerleyip yüksek derecelere kavuştu. Daha sonra Sa’deddîn Kaşgârî hazretlerinin halîfelerinden Mevlânâ Nûreddîn Abdurrahmân Câmî’ye (Molla Câmî) bağlanıp Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için çalıştı. 1498 (H. 904) senesinde Herat’ta vefât etti. Hocası Sa’deddîn Kaşgârî hazretlerinin kabri yanına defnedildi. Kabri orada olup, ziyâret edilmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi