Muhasebe ekonomik kodlar


AÇIKLAMALAR
             
253 03 04 05 06   Çoklayıcılar ( Multiplexer ) Bu kodda; otomatik kanal seçiciler, otomatik işaret tarayıcılar v.b cihazlar izlenecektir. 
             
253 03 04 05 07   Direnç Ölçerler Bu kodda; toprak direnci ölçerler, ohmmetreler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 08   Elektrik Şebekesi Özel Test ve Ölçme Cihazları Bu kodda; cofsimetreler(kosinüs-fi ölçer), elektrik izolasyonu ölçerler, faz/toprak çevirimi test cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 10   Fluksmetreler ( Akı Ölçer ) Bu kodda; endüvi ölçme cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 11   Empedans Ölçme Cihazları Bu kodda; empedansmetreler, vektör empedansmetreler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 13   Endüktans ve Kapasitans Ölçme Cihazları Bu kodda; kapasitemetreler, LC-metreler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 14   Entegre Devre Test Cihazları ( Yarı İletken Test Cihazları ) Bu kodda; eprom programlayıcıları v.b cihazlar izlenecektir
             
253 03 04 05 15   Gerilim Kontrol Cihazları Bu kodda; regülatörler, AC gerilim regülatörleri, DC gerilim regülatörleri v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 21   Karakteristik Ölçerler Bu kodda; lamba karakteristiği ölçerler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 22   Kaydediciler Bu kodda; çok uclu kaydediciler, entegratörlü kaydediciler, geçici rejim kayıt cihazları, grafik kaydediciler, logaritmik kaydediciler, sayısal kaydediciler, seviye kaydediciler, sıcaklık kaydediciler, X/Y kaydediciler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 23   Kazanç, Zayıf. Grup Gecikme ve Distorisyon Ölçme Düzenekleri Bu kodda; kazanç ve zayıflama ölçme düzenleri, grup gecikmesi ve zayıflama ölçme düzenleri, distorsiyon analizörleri, ölçme düzeni alıcıları, ölçme düzeni vericileri, ölçme düzeni göstericileri v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 24   Kodlayıcılar Bu kodda; stereo kodlayıcılar v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 26   Akım Kuvvetlendiricileri Bu kodda; DC kuvvetlendiriciler, faz kilitlemeli kuvvetlendiriciler, geniş bantlı kuvvetlendiriciler, gerilim kuvvetlendiriciler, güç kuvvetlendiriciler, logaritmik kuvvetlendiriciler, ölçme kuvvetlendiricileri, ön kuvvetlendiriciler, saptırma(deflection) kuvvetlendiricileri, seçici kuvvetlendiriciler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 28   Frekansmetreler Bu kodda; koaksiyal frekansmetreler, mikrodalga güç ölçerleri v.b cihazlar izlenebilir
             
253 03 04 05 29   Osilatörler Bu kodda; osilatörler, gunn diyot osilatörleri, RC osilatörler, RF osilatörler, Tarama osilatörleri, serbest osilatörler, VHF osilatörleri v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 30   Osiloskoplar Bu kodda; osiloskoplar, bellekli osiloskoplar, mini osiloskoplar, sayısal osiloskoplar v.b cihazlar izlenecektir
             
253 03 04 05 32   Sayıcılar Bu kodda; frekansmetreler, programlanabilir sayıcılar, üniversal sayıcılar v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 35   Vektörskoplar Bu kodda; pal sistem vektörskoplar v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 36   Veri Toplayıcılar Bu kodda; mikrologgerler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 37   Zayıflatıcılar Bu kodda; basamaklı(adımlı) zayıflatıcılar, güç zayıflatıcılar, MF zayıflatıcılar, UHF zayıflatıcılar, Monitörlü zayıflatıcılar v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 04 05 99   Diğer Elektrik/Elektronik Konusu Ölçüm Cihazları Bu bölüme Network ölçüm ve kontrol cihazı vb cihazlar detaylandırmak suretiyle kaydedilecektir.
               
253 03 05 98     Veterinerlikte Kullanılan Cihaz ve Aletler Bu bölüme diğer bölümlerde yer almayan ve özellikle veterinerlikte kullanılan her türlü cihaz ve aletler IV ve sonraki düzeylerde detaylandırılarak kaydedilebilir.
               
253 03 06 01 03   Korozyon Test Cihazları Bu kodda; gümüş korozyon cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 01 04   Kromotografi Cihazları Bu kodda; gaz kromotografi cihazları, iyon kromotografi cihazları, HPLC yüksek basınçlı likit kromotografi cihazları, termal desorber cihazları, transmisyon cihazları, amino asit analiz cihazları, sıvı kolon kromotografi cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 01 07   Sedimantasyon Test Cihazları Bu kodda;  sedimentasyon test cihazları, su ve sediment tayin cihazları v.b cihazlar izlenecektir
             
253 03 06 01 08   Spektrometreler/Spektrofotometreler/ Difraktometreler Bu kodda; tek ışınlı spektrofotometreler, çift ışınlı spektrofotometreler, kızıl ötesi IR spektrofotometreleri, mor ötesi UV-visibl spektrofotometreleri, dalga boyu spektrofotometreleri, laser ışını kırınımı spektrofotometreleri, kütle spektrofotometreleri, NMR cihazları, X-ray spektrofotometreleri v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 02 01   Sertlik Ölçerler ( Dürometreler ) Bu kodda; küçük yük sertliği ölçme cihazları, yaş kalıp yüzey sertliği ölçme cihazları, çizilme sertliği ölçme cihazları, maça sertliği ölçme cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 03   Deformasyon Test Cihazları Bu kodda; sıcak deformasyon test cihazları, hadde cihazları v.b cihzlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 06   Erime,Kaynama,Donma,Yanma Noktası Tayin Cihazları Bu kodda; osmometreler, ters ozmoz cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 07   Ferrit Oranı Pıezoelektrik Özellikleri Ölçme Cihazları Bu kodda; ferritmetreler, d33 metreler, silis tayin cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 08   Geçirgenlik Ölçerler Bu kodda; gaz geçirgenliği ölçüm cihazları, su buharı geçirgenliği ölçüm cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 09   Termal Analiz ve Isıl Özellikleri Ölçme Cihazları Bu kodda; dilatometreler, kalorimetreler, termal analiz cihazları, termik analiz cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 11   Partikül Ölçerler ( Coulter Counter ) Bu kodda; sıvı partikül ölçme cihazları, parçacık partikül sayıcılar v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 13   Potensiyostatlar Bu kodda; potensiyostatlar v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 15   Sıcaklık, İletkenlik ve PH Ölçme Cihazları Bu kodda; ısıl iletkenlik tayin cihazları, sıcaklık kontrol cihazları, PH ölçme cihazları, Demirbaş niteliğindeki termostatlar v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 17   Spektrometreler-Difraktometreler Bu kodda; kütle spektrometreleri, X ışını spektrometreleri, optik emisyon spektrometreleri, X-ray difraktometre cihazları, duraylı izotop oranlı kütle spektrometreleri, atomik absorsiyon spektrometreleri v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 18   Vizkozimetreler Bu kodda; düşen bilyalı vizkozimetreler, sentrolektik vizkozimetreler v.b cihazlar izlenecektir
               
253 03 06 02 20   Tahribatsız Muayene Cihazları Bu kodda; gammagrafi cihazları, endüstriyel fiberoptik cihazları, çatlak derinliği ölçme cihazları, girdap akımları cihazları, ultrasonik test cihazları, IR kızıl ötesi test cihazları, magnetik parçacıklar test cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 21   Renk Ölçerler ( Tintometreler ) Uzama Ölçerler Bu kodda; ekstansometreler v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 22   Örnekleyiciler Bu kodda; baca tozu örnekleyicileri, toprak örnekleme cihazları, soğutma örnekleme cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 24   Akış Ölçerler ( Flowmetreler ) Bu kodda; flowmetreler, anemometreler v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 02 25   Yüzey Alanı Ölçme Cihazları Bu kodda; profilometreler, bed cihazları, civalı porozimetre ölçüm cihazları, temas açısı ölçüm cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 02 26   Basınç Ölçme Cihazları Bu kodda; fark basıncı ölçüm cihazları, mutlak basınç ölçüm cihazları, barometrik-atmosferik basınç ölçüm cihazları
             
253 03 06 02 28   Hız Ölçüm Cihazları Bu kodda; takometreler, optik ve mekanik devir ızı ölçüm cihazları, kombine sıcaklık nem ve hava hızı ölçüm cihazları, radar cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 02 29   Gaz Ölçüm Cihazları Bu kodda; toksik gaz ölçerler, multi gaz ölçerler, iç hava kalitesi ölçüm cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06  02 30   Tarım ve Alet Makineleri Test Cihazları Bu kodda; kuvvet ölçen cihazlar, devir zaman ölçen cihazlar, boyut ölçen cihazlar, göstergeler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 02 32   İnşaat Test ve Ölçüm Cihaz ve Setleri Bu kodda; Zemin mekaniği, Basma Test Cihazı, Beton Test Cihazı vb  inşaatta kullanılan diğer test ve ölçüm cihaz ve setleri v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 01   Etüvler, İnkübatörler ve Durulayıcı Kurutucular Bu kodda; etüvler, bakteriyolojik etüvler, gaz tertibatlı etüvler, kurutma etüvleri, vakulu etüvler, su ceketli etüvler, soğutmelı etüvler, ısıtmalı ve soğutmalı etüvler, ısıtma ve soğutmalı etüvler, inkübatörler, iki işlemli donduruculu inkübatörler, mikrobiyolojik inkübatörler, çalkalayıcı- karıştırıcı inkübatörler, durulayıcı/kurutucular v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 02   Fermentörler Bu kodda; fermentörler, sürekli fermantasyon üniteleri, fermantasyon dolapları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 03   Ayırıcılar ( Ekstraktörler ) Elektrodializ Cihazları Bu kodda; ekstraktör ayırıcıları, ekstrüzyon cihazları, ayırıcılar v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 04   Aşındırıcılar, Parlatıcılar ve Dağlayıcılar Bu kodda; çizilme cihazları, hassas aşındırma ve parlatma cihazları, filtreli kimyasal aşındırıcılar, polimer hız ayar metal parlatma cihazları, portatif elektrolitik parlatma cihazları, titreşimli metal parlatma cihazları, parlatma ve dağlama cihazları, fıskiyeli dağlayıcılar, metalografik taşlama ve parlatma cihazları, otomatik metal parlatma cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 06   Besleyiciler Bu kodda; katı madde/toz besleyiciler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 07   Baskı Devre Hazırlama Düzenleri Bu kodda; elektronik baskı devre oluşturma cihazları, delik içi kaplama düzenleri, baskı devre protipleme cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 08   Evaparatörler, Buharlaştırıcılar Bu kodda; evaparatörler, döner tip buharlaştırıcılar, ince film buharlaştırıcılar, buharlaştırıcı ve su banyoları, buhar basıncı banyoları, freeze dryerler v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 09   Cevher Zenginleştirme Cihazları Bu kodda; hidrosilikon cihazları, jigler, cevher zenginleştirme birimleri, titreşimli masalar, mikro haraketli masalar v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 03 10   Damıtma ( Distilasyon ) Cihazları ve Damlatıcılar Bu kodda; distilasyon cihazları, döner vakum sistemli distilasyon cihazları, su distilasyon cihazları, ince tabaka damlatıcıları, siyanür distilasyon düzenekleri v.b cihazlar izlenecektir
             
253 03 06 03 11   Elektroforez Cihazları Bu kodda; elektroforez cihazları, jel kurutma aletleri v.b cihaz ve aletler izlenecektir
             
253 03 06 03 12   İncelticiler Bu kodda; elektronik incelticiler v.b cihaz ve aletler izlenecektir.
             
253 03 06 03 19   Santrifüjler Bu kodda; mikro santrifüjler, masaüstü santrifüjler, ültra santrifüjler v.b cihazlar izlenecektir
             
253 03 06 04 01   Laboratuvar Tipi Isıtıcılar ve Isı Reflektörleri Bu kodda; balon ısıtıcılar, bunsen ısıtıcılar, daldırmalı ısıtıcılar, elektrikli ısıtıcılar(laboratuvar için), ısıtıcılı magnetik karıştırıcılar, ısıtıcı çeketler, ultrasonik yıkama banyoları, su banyoları, mültiplok ısıtıcı takımları, ısı reflektörleri, ısı tabancaları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 04 02   LaboratuvarTipi Fırınlar Bu kodda; gravite fırınları, ergitme fırınları, difüzyon fırınları, indüksiyon fırınları, kuyu fırınları, kül fırınları, sirkülasyonlu ısıl işlem fırınları, cevher fırınları, kristal büyütme fırınları, tavlama fırınları, sinter fırınları v.b laboratuvar tipi fırınlar izlencektir.
             
253 03 06 09 01   Sismik Hareket Algılama ve Kaydetme Cihazları Bu kodda; sismometreler, sismik plasterler, reftek kayıt cihazları, refraksiyon kayıt cihazları, texan/reftekler, telemetrik özellikli sismolojik kayıtçılar, CMG/DCM sismolojik veri toplama iletişim cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 09 02   GPS Cihazları ve Kayıtçılar Bu kodda; GPS cihazları, el tipi GPS cihazları, mikrogravite cihazları, GPS alıcı/saatler, el GPS saatleri v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 09 04   Yer İstasyonlar Bu kodda; noaa yer istasyonları v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 06 09 05   Sayısallaştırıcılar Bu kodda; harita sayısallaştırıcıları, harita güncelleme cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 09 06   Petrol ve Jeo Kimyası Cihazlarları Bu kodda; proliz sistemleri v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 10 01   Emisyon Ölçme Cihazları Bu kodda; baca gazı emisyon ölçme cihazları, partikül ölçüm cihazları, gaz sıcaklık ölçüm cihazları, fotovoltaik pil ölçme cihazları, toz ölçüm cihazları, mukayeseli toz alanı ölçüm cihazları, hava kalitesi ve baca gazı ölçüm cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 10 02   Katı Atık Analiz Cihazları Bu kodda; çamur analiz cihazları, katı yakıt örnekleyicileri, katı numune yakma sistemleri v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 10 03   Sıvı Yakıt ( Petrol Ürünleri ) Analiz Cihazları Bu kodda; karbon kalıntısı tayin cihazları, oksidasyon kararlılığı test cihazları, akma ve bulutlanma noktası tayin cihazları, dumanlanma noktası tayin cihazları, benzinde buhar basıncı ölçme cihazları, soğuk filtre tıkanma noktası tayin cihazları, palam noktası tayin cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 10 04   Katı Yakıt ( Kömür ) Analiz Cihazları Bu kodda; katı atık örnekleyicileri, kısa analiz cihazları, jfot ısıl kararlılık cihazları, katran analiz cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 10 05   Su ve Atık Su Analiz Cihazları Bu kodda; bio ölçüm cihazları v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 10 06   Yaşlandırma Cihazları Bu kodda; yaşlandırma cihazları, tuz püskürtme cihazları, iklimlendirme test kabinleri v.b cihazlar izlenecektir.
               
253 03 06 10 07   Yakıt Pilleri Bu kodda; yakıt pilleri, yakıt pili test sistemleri v.b cihazlar izlenecektir.
             
253 03 07 03 99   Tahtadan Yapılmış Diğer Nefesli Çalgılar  Ney, zurna, kaval vb. bu grubun altında detaylandırılabilir.
               
253 03 07 04 10   Sazlar Bu bölüme cüra, bağlama, saz,divan sazı,tamburlar vb. çalgılar alt düzeyde detaylandırılabilir.
               
253 03 07 05 99   Vurmalı Diğer Çalgılar Kudümler, Bedirler vb. bu grubun altında detaylandırılabilir.
               
             
253 03 07 07     Çalgı Setleri Bu kodda; ritim bant setleri v.b setler izlenecektir.
             
254 02 06 99     Diğer Tekneler Bu kodda; jet ski v.b taşıtlar izlenecektir.
             
254 03 02 01     Planörler Bu kodda; uçurtma planörler, delta kanatlı planörler v.b taşıtlar izlenecektir.
             
254 03 02 99     Diğer Motorsuz Hava Taşıtları Bu kodda; yamaç paraşütleri v.b motorsuz hava taşıtları izlenecektir.
             
255 01 03 03 99   Diğer Koruyucu Ekipmanlar Bu bölüme bot kılıfları, tulumlar  vb. koruyucu giysiler ile diğer koruyucu ekipmanlar V. ve sonraki düzeylerde detaylandırılarak izlenebilir.
             
255 01 04 03 99   Diğer Taşıyıcı Arabalar Bu kodda; nikelaj temizlik arabaları v.b arabalar izlenecektir.
             
255 02 02 04     Yedekleme Cihazları Bu kodda; harici yedekleme ünitleri v.b ekipmanlar izlenecektir
             
255 02 05 02 01   Müzik Çalarlar ve Kaydediciler ile Donanımları Radyolar, kaset çalarlar, müzik setleri vb. bu grubun altında detaylandırılabilir.
               
255 02 05 03 99   Diğerleri Bu bölüme Ses ve Görüntü Hazırlama ve Dizgi Cihaz ve Aletlerinden ayrıntılı olarak grublandırılmamış cihaz ve aletler, öncelikle kendi içerisinde alt gruplara ayrılarak detaylandırılmak suretiyle kaydedilebilecektir.
               
255 02 05 04 04   Filme Alma, Fotoğraflama ve Gözlem Cihaz Ekipmanları Bu malzemelere ait demirbaş niteliğindeki ayaklar ve benzeri yan ürünleri bu bölümün altında detaylandırılabilir.
               
255 02 99 02 99   Diğer Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları ve Aletleri Bu bölüme asıl gruplarında sınıflandırılamayan ısıtma, soğutma,havalandırma vb. amaçlarla kullanılan kombi, kat kalorifer kazanı gibi taşınırlar detaylandırılarak kaydedilecektir.
             
255 03 01 03 99   Diğer Koltuklar Bu kodda; berber koltuğu v.b özel amaçlı koltuklar izlenecektir.
             
255 03 02 03     Teşhir Amaçlı Mobilyalar Bu kodda; bürolarda kullanılan vitrin v.b teşhir amaçlı mobilyalar izlenecektir
             
255 06 04 99     Diğer Güzel Sanat Eserleri Tarihi ve sanat değeri olan mobilyalar bu detayda izlenecektir.
             
255 07 02 99     Diğer Basılı Yayınlar  Bu kodda; Afişler, broşürler, kataloglar, belgeler, ilanlar, davetiyeler v.b demirbaş niteliğindeki basılı yayınlar izlenecektir.
             
255 08 01 01 01   Sıralar  Bu bölümde sınıflarda kullanılan kolçaklı sandalyelerde detaylandırılarak kaydedilecektir.
             
255 08 03 01 04   Herşeyi Kendin Yap Posterleri Bu kodda; yap-bozlar v.b demirbaş niteliğindeki materyaller izlenecektir.
             
255 09 99 02     Çeşitli Spor Ekipmanları Top pompaları bu başlığın detayında izlenecektir.
               
255 09 99 03     Oyun Takımları Bu bölüme tavla, okey vb oyun takımları detaylandırmak suretiyle kaydedilecektir.
               
255 99 01       Seyyar Kulube, Kabin,  Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar nitelikteki bekçi kulubeleri, güvenlik kabinleri, bilet satış gişe kabinleri, Telefon kulubeleri, hayvan kafesleri, akvaryumlar vb. bu grubun altında detaylandırılabilir.
               
255 99 02       Seyyar Tanklar ve Tüpler Her türlü seyyar nitelikteki yakıt, gaz, su tankları ile muhafaza tüpleri (yangın söndürme tüpleri ve solunum tüpleri hariç.) bu başlığın altında detaylandırılabilecektir.
               
255 99 03       Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar Bu bölüme uydu maketi,robot, bina maketleri vb. tanıtım ve sergileme amaçlı taşınırlar detaylandırmak suretiyle kaydedilecektir.