Muhasebe Meslek Elemanı mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Kamu ve özel sektör işletmelerinde,  hizmet ve üretim   faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara kaydeden meslek elemanıdır

GÖREVLER

 

Çalıştığı işyerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenler ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydeder,

İşyerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlar.

Çalıştığı işyerinin borç ve alacaklarını takip eder,

İşyerine ait vergilerin beyannamesini  hazırlayarak tahakkukunu yaptırır, işyerinin vergilerinin gününde ödenmesini takip eder,

Çalıştığı işyerinin bütçe ve bilançosunun çıkarılmasına yardımcı olur,

Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar, kanuni sürelere uygun olarak saklar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Fiş, fatura,

–    Bilgisayar,

–    Telefon,

–    Faks,

–    Fotokopi makinesi,

–    Daktilo,          

–    Diğer büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Muhasebe meslek elemanı olmak isteyenlerin;

Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku konularına ilgisi olan,

Sabırlı ve düzenli çalışmasını bilen,

İşinde dikkatli, tertipli düzenli çalışabilen,

Finans konularına meraklı,

Sır saklayan kişiler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Muhasebe meslek elemanı genellikle masa başında veya bilgisayar önünde, oturarak,  defter işleyerek veya fiş fatura keserek iyi aydınlatılmış, temiz, sakin ortamlarda çalışır,

İş yoğunluğunda veya işletmelerin bilanço çalışmaları dönemlerinde hafta sonları veya gecede çalışabilirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Muhasebe Meslek Elemanları;

Serbest Muhasebe Bürolarında,

Büyük-Küçük işletmelerin muhasebe, finansman, personel   bölümlerinde,

Yatırım finans kurumlarında,

Devlet Kurumlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi      dairelerinde,

Kamu ve özel bankalarda,  İş bulma olanağına sahiptirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi  meslek yüksek okullarının “Muhasebe”  bölümlerinde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerinin A-Grubu(Ticaret Lisesi Fen),  Muhasebe,  Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Bilgisayarlı Muhasebe, Bankacılık, Ticaret, Dış Ticaret, İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Genel Hizmetler (Demiryolu), Tesis İşletmeciliği, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi,  Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Emlak Komisyonculuğu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümlerinden ve Ticaret Liselerini alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler “Muhasebe” ön lisans programına sınavsız  geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip olmaları halinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olan/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için  bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli (EA-1) Eşit  Ağırlık-1 puanı almaları gerekir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında öğrenciler Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Genel Muhasebe, Bilgisayar Büro Programları, Genel İşletme, İktisat, Ticaret Hukuku, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, İstatistik derslerinden, Eğitimin 2. yılında; Türkçe, Bilgisayarlı Muhasebe, Vergi Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Muhasebe Denetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Türk Vergi Sistemi derslerinden başarılı olunması gerekmektedir.

Ayrıca Finansal Yönetim, Kooperatif Muhasebesi, Banka Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Borçlar Hukuku gibi seçmeli Derslerde verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Muhasebe” ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezunlar 4 yıl süre ile bir Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında staj görmeleri ve yapılan sınav sonunda başarılı olmaları halinde Serbest Muhasebeci belgesini ve unvanını alabilirler, isterlerse kendi işyerlerini açabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.  Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj döneminde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

Muhasebe Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

2 thoughts on “Muhasebe Meslek Elemanı mesleği hakkında bilgi

  1. fikret çankaya

    geleceğin mesleklerinden biri

  2. emin

    arkadaşlar,
    tüm muhasebe meslek elemanları derneği kurulmuş ,bende bir arkadaşımdan öğrendim.bilginiz olsun.

Comments are closed.