MÜHENDISHANEI SULTANI HAKKINDA BİLGİ


MüHENDiSHaNEi SULTaNi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MüHENDiSHaNEi SULTaNi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MüHENDiSHaNEi SULTaNi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MüHENDiSHaNEi SULTaNi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MüHENDiSHaNEi SULTaNi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Sultan Üçüncü Selim Han (1789-1807) zamânında, fen bilgileri öğretmek için açılan okul. Pâdişâh olduğu andan îtibâren bir takım ıslâhatlara teşebbüs eden Üçüncü Selim Han, açtığı okullarla dikkat çeken bir pâdişahtır. Okul, Enderun ağalarının kâbiliyetli ve en genç olanlarının seçilip, başlarına fennî ilimleri çok iyi bilen öğretmenlerin tâyin edilmesiyle, 1792-93 senesinde Eyüp Bahariye’deki sarayda öğretime başladı.

Burada iki yıl öğretim gören talebelerden fen dallarında öğrenim yapabilecek seviyeye gelenler Mühendishâne-i Bahri-i hümâyûna gönderilirdi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi