Mükelleflerin vergilendirmeye yönelik bilgileri


Adres değişikliğine ilişkin bildirimin yeni vergi dairesine verilmesi halinde; yeni vergi dairesince onaylı nüfus cüzdanı örneği istenecek ve yoklama işlemi şarkı sözleri yaptırılacaktır. Durum, mükellefiyet kaydının bulunduğu eski vergi dairesine faks aracılığıyla bildirilerek, mükellefin vergilendirmeye yönelik bilgileri istenecektir. Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için, eski vergi dairesinden gelen bilgilere göre, bu belgeler nev’i ve sayı itibariyle tespit edilecek ve bu tespit bir haberlertutanakla düzenlenerek vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalanacaktır. Tutanak ve bildirimin birer örneği eski vergi dairesine gönderilerek sicil yönünden terk e-devlet işleminin yapılması sağlanacaktır. Terk işleminin yapıldığının yeni vergi dairesine bildirilmesi üzerine yeni vergi dairesince mükellefiyet tesis işlemleri tamamlanacaktır.