MUKTEZA HAKKINDA BİLGİ


MUKTEZA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MUKTEZA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MUKTEZA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MUKTEZA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MUKTEZA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

mükelleflerin; vergi uygulamaları bakımından karmaşık, ihtilaflı ve tereddüte yol açan hususlarda, Mâliye ve Gümrük Bakanlığından veya Bakanlığın bu konuda yetkili kıldığı makamlardan aldığı yazılı cevaplar. Vergi Usul Kânununun 413. maddesinde düzenlenmiştir. Kendisine tebliğ edilen muktezaya göre işlemde bulunan mükellefe, bu işlem cezâyı gerektirse dahi cezâ kesilmez.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi