MÜNEVVER AYAŞLI HAKKINDA BİLGİ


MüNEVVER AYAşLI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MüNEVVER AYAşLI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MüNEVVER AYAşLI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MüNEVVER AYAşLI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MüNEVVER AYAşLI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

son devir hanım yazarlardan. 1906 senesinde Selânik’te doğdu. Babası subay olup, Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli yerlerinde vazife yaptı. Münevver Hanım da babası ile birlikte imparatorluğun pekçok yerini gezdi ve çeşitli tabakadan insanların yaşayışlarını gördü. Bunlar, yazı hayâtının malzemeleri oldu. Alman mektebinde okudu. Fransa’da Collége de France ve Şark Dilleri Okulunda yüksek tahsil yaptı. Arabî ve Fârisî öğrendi. Sâdullah Paşanın oğlu ile evlendikten sonra Ayaşlı soyadını aldı.

Münevver Hanım, 1965’ten sonra Yeni İstanbul (1965) ve Bâb-ı Âlîde Sabah (1968) gazetelerinde günlük yazılar yazdı.

Münevver Ayaşlı’nın: Pertev Bey’in Üç Kızı, Pertev Bey’in İki Kızı, Pertev Bey’in Torunları isminde üç roman denemesi vardır. Ayrıca, Dersaâdet kitabında İstanbul hakkında bilgi verir. Ondokuzuncu Asır isimli bir târih deneme kitabı bulunan yazar, İşittiklerim Gördüklerim isimli kitâbında da tanıdıklarının portrelerini anlatır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi