Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Türk müziğinde kullanılan aletlerinin yapımı, bakımı ve onarımı alanında çalışan kişidir.

GÖREVLER

– Yapılacak çalgıyı tasarlar,

– Çalgı için uygun malzemeyi belirler,

– Çalgının yapımı için gereken işlem basamaklarını belirler,

– Atölyelerde işlemlerin yapılmasını sağlar,

– Her işlemin bitiminde kalite kontrolü yapar,

–    Çalgının istenen sesleri verebilecek nitelikte olması için gerekli

   düzeltmeleri yapar/yaptırır,

– Kullanılan bir çalgıda meydana gelen bozukluğun kaynağını belirler,

– Bozuk parçanın yerine yenisini takar, taktırır,

– Gerekli ayarları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Müzik aletlerinin kalite kontrollerinin, akortlarının yapılmasında

   kullanılan ses düzenekleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Müzik aleti yapımcısı olmak isteyenlerin;

–    Sesleri  üst düzeyde ayırdedebilme yeteneğine ve ritm duygusuna

   sahip,

– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

– Müzikle ilgili ve bu alanda başarılı,

– Dikkatli ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müzik aleti yapımcıları kapalı atölye ortamında çalışırlar. Ortam tozlu ve gürültülü olabilir. Ancak ses ayarının yapıldığı sırada sessizlik sağlanır. Müzik aleti yapımcıları görevlerini yaparken müzisyenlerle ve meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çalgı yapım bölümü mezunları;

–    TRT Kurumunun Devlet Koroları ve Orkestralarının, Luthier (müzik aleti yapımcısı) kadrolarında

– Kendilerine özel atölye açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi,  üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarı Çalgı Yapımı bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                                        Mesleğin eğitimine girebilmek için;

–          Lise veya  dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli taban puan almak,

–          İlgili üniversitenin yapacağı özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.

Çalgı yapım bölümünde; yaylı sazlar, vurmalı sazlar, mızraplı sazlar ve nefesli sazlar ana sanat dalları olmak üzere dört dalda eğitim verilmektedir. Bütün dallarda ortak olan başlıca dersler şunlardır: Teknik Resim, Meslek Teknolojisi, Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Batı Müziği Solfej ve Nazariyatı, Akustik, Çalgı Bilgisi Tarihi. Ayrıca her anasanat dalında, ilgili olduğu müzik aletlerinin yapımını öğreten “meslek çalgısı” dersi ve atölye çalışmaları yer almaktadır. Öğretmenlik yapmak isteyenler “Pedagojik Formasyon” derslerini de almak zorundadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

–    Lisans eğitiminden sonra   doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir  ve  akademik kariyer yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim kredisi katkı (harç) kredisi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.

Ayrıca diğer kamu ve özel kurum, kuruluşlarının kredi, burs ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. 

Resmi kurumlarda çalışanların kazançları yasalarla belirlenir. Müzik aleti yapımcıları resmi kurumlarda görevlere başladıklarında 9. derecenin 1. kademesinden maaş alırlar. Kendi işini kuranların aylık kazançları asgari ücretin yaklaşık  4-5  katı kadardır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,

            -Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi

              Merkezi,

                                                –          Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu                         İl ve Şube Müdürlükleri.