NEFROLOJI HAKKINDA BİLGİ


NEFROLOJi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, NEFROLOJi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, NEFROLOJi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, NEFROLOJi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, NEFROLOJi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Nephrologie (f), Fr. Néphrologie (f), İng. Nephrology. Böbreğin fonksiyonlarını, çalışması ve yapısı ile ilgili bütün hastalıklarını inceleyen bilim dalı. Dâhilî hastalıkların bir şûbesi olarak da sayılabilir. Yapılan idrarı boşaltıcı sistemle ilgili hastalıklar ve böbrek taşları nefrolojinin değil, ürolojinin konusuna girer.

Nefroloji dalında çalışarak, ihtisas yapmış olan hekimlere nefrolog ismi verilir. Hâlen Türkiye’de nefrolog olmak için dört senelik iç hastalıkları ihtisasına ilâve olarak iki sene yüksek ihtisas yapılmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi