Nemli soğutma paketi


Nemli bir soğutma sağlamak üzere vücut yüzeyinin belirli bir kısmına geçici olarak uygulanan, steril olmayan bir cihaz. Tipik olarak çeşitli malzeme türlerinin (ör., gazlı bez, pamuk) üstüste getirildiği tek kullanımlık bir pansumandan oluşur, ve soğuk suya batırılıp fazla su ve nemden arındırıldıktan sonra dokulara nemli bir soğutluk uygulamak için kullanılır. Tipik olarak kanamayı kontrol altına almak, enfeksiyonun erken safhalarında enflamasyonu ve mikrobik faaliyeti sınırlamak ve gerilme veya kontüzyonlardan sonraki ödemi önlemek/kontrol etmek üzere yüzeyel kan damarlarının geçici daraltılması için kullanılır. Tek kullanımlık bir cihazdır.