NEUROPTERA (SINIR KANATLILAR) HAKKINDA BİLGİ


NEUROPTERA (Sinir Kanatlılar) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, NEUROPTERA (Sinir Kanatlılar) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, NEUROPTERA (Sinir Kanatlılar) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, NEUROPTERA (Sinir Kanatlılar) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, NEUROPTERA (Sinir Kanatlılar) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Neuropteren, Nezflügler (pl.), Fr. Neuroptores (pl.), İng. Neuroptera. Bir böcek takımı. Her iki çift kanatlarında, boyuna damarlar çok sayıda kollara ayrılmış ve bunlar da pekçok sayıda enine damarlarla birbirine bağlanmıştır. Kanatları dinlenme ânında vücut üzerinde çatı gibi durur. Ağız, parçaları çiğneyici tiptedir. Antenleri uzun ve çeşitli şekiller gösterir, gelişimlerinde tam başkalaşma(metamorfoz) gözlenir. Larvaları hızlı hareket ederler. Pupalama malpigi borularından salgılanan ipeğimsi bir koza içerisinde olur.

Bu takım böcekleri, genellikle larva ve ergin dönemlerinde, diğer böcek ve bâzı ufak hayvanları yiyerek beslenirler. Bu özelliklerinden dolayı, bâzı türleri, biyolojik savaş yönünden öneme hâizdirler. Karınca arslanları da bu takıma dâhildir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi