Noterlik belgesi düzenlenmesi


Adlî veya askerî yargı hâkimlik yahut savcılıklarına veyahut hukuk fakültesi mezunu olup, idarî yargı hâkimlik veya savcılıklarına atanmış veya avukat unvanını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlara, Noterlik belgesi verilmesi

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B030HİG00100000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
NOTERLİK BÜROSU
Standart Dosya Planı
151010100
Hizmetten Yararlananlar
Vatandas, Avukatlar
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No :6)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
NOTERLİK BÜROSU
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
Nüfus Kayıt Örneği
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Adli Sicil Belgesi
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Sağlık Raporu (Tek Doktorlu)
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Baro Disiplin Belgesi
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Avukatlık Ruhsatnamesi
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Beyanname(Noterlik)
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Fotoğraf
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Dilekçe
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Diploma (Noter Onaylı)
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
İkametgah Belgesi
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)
Sicil Özeti
1. Mevzuat
NOTERLİK KANUNU. Kanun No:1512 Madde No:7)

İlk Başvuru Makamı

NOTERLİK BÜROSU
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok

Paraf Listesi

Unvan 1
Memur
Unvan 2
Şef
Unvan 3
Şube Müdürü
Unvan 4
Tetkik Hakimi
Unvan 5
Daire Başkanı
Unvan 6
Genel Müdür Yardımcısı
Unvan 7
Genel Müdür
İmza / Onay
Müsteşar Yardımcısı

Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar

Birim :
Cumhuriyet Başsavcılıkları
Yazışma Amacı :
Belge Gönderilmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Birim :
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yazışma Amacı :
Belge istenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok

Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Kurum :
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
Yazışma Amacı :
Belge istenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
Yok
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
2 ay
Yıllık İşlem Sayısı
1749
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
Hayır