Nükleer Enerji Mühendisi mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir.

GÖREVLER

–          Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır,

–          Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar,

–          Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin radyasyondan korunma),

–          Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Bilgisayar,

–          Nükleer santraller ve test laboratuarlarında kullanılan, araştırma reaktörü ölçme cihazları vb. araç-gereç ve ilgili malzemeler,

–         Teknik çizim malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Nükleer enerji mühendisi olmak isteyenlerin;

–          Üst düzeyde genel yeteneğe,

–          Bilimsel meraka sahip,

–          Fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,

–          Bedence sağlam,

–          Dikkatli,

–          Yaratıcı,

–          Sorumluluk duygusu gelişmiş,

–          Soğukkanlı, çabuk karar verebilen,

–          İşbirliğine açık

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Nükleer enerji mühendisleri nükleer enerji ile çalışan enerji santrallerinde veya araştırma kurumlarında çalışırlar. Santrallerde çalışma ortamı kapalı ve oldukça gürültülüdür. Nükleer enerji mühendisi çalışırken tüm mühendislik dalları, özellikle bilgisayar elektrik, makine, metalurji mühendisleriyle, teknikerlerle, işçilerle ve işletmecilerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanları araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar (özellikle İngilizce) daha iyi şartlarda ve daha kolay iş bulabilmektedirler.

Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)’de çalışabilirler.

Ülkemizde bu mesleği edinen öğrencilerin bir kısmı da yurt dışında çalışmaktadırlar.

Bunların dışında üniversitenin bu bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışma olanağı da vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi ülkemizde sadece Hacettepe Üniversitesi Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi “Nükleer Enerji Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                               –   Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–    Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Nükleer Enerji Mühendisliği” lisans             programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,

–  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih   Bildirim                Formunda    “Nükleer Enerji Mühendisliği” lisans Programı ile ilgili en az bir  yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre  daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.

Lisans eğitiminin ilk iki yılı Nükleer Enerji Mühendisliğine hazırlık yıllarıdır. Bu yıllarda Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlama, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Mukavemet, Malzeme Bilgisi, Isı İletimi, Nükleer Fizik, Teknik Elektronik Çizim gibi temel mühendislik dersleri alınır. Son 2 yılda ise Nükleer Enerji Mühendisliğinin temelini oluşturan Nükleer Reaktör Fiziği, Nükleer Reaktör Mühendisliği, Nükleer Malzeme, Nükleer Reaktör Kontrolü gibi dersler alınır.

Eğitim sırasında uygulama yapabilecekleri laboratuar olanakları da bulunmaktadır. Ayrıca 2 ay nükleer bir kuruluşta staj yapma zorunluluğu vardır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Kamu kurumları ile özel sektörde yöneticilik görevlerine yükselme olanağı vardır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan koşulları uyanların kredi alması söz konusudur. Bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanma olanağı vardır.

Eğitim sonrası kazanç, kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatları alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücretin dört katıdır.

Özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret deneyim ve çalışılan sektöre göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–          İlgili Eğitim Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,

–          Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş  Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.