OBLIGASYON HAKKINDA BİLGİ


OBLiGASYON HAKKINDA BİLGİ NEDİR, OBLiGASYON HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, OBLiGASYON HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, OBLiGASYON HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, OBLiGASYON HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Abligation, Schuldverschreibung (f), Fr. Obligation (f), İng. Obligation; bond; debenture. Borç senedi, tahvil, seri hâlinde çıkartılan ve çoğunlukla fâizli olan kıymetli evrak.

Bunlar genellikle hâmiline yazılı olarak düzenlenmekle birlikte nâma da yazılı olabilirler. Obligasyonlar, devlet, anonim şirketler veya medenî kânuna göre gayri menkul üzerine ödünç muâmelesi yapan kuruluşlar tarafından çıkarılabilir.

Devlet obligasyonları veya tahvilleri özel bir kânunla çıkartılabilmekte, bu kânunlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticâret Kânunu hükümleri uygulanmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi