OLIGOPOL HAKKINDA BİLGİ


OLiGOPOL HAKKINDA BİLGİ NEDİR, OLiGOPOL HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, OLiGOPOL HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, OLiGOPOL HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, OLiGOPOL HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Oligopol (n), Fr. Oligopole (m), İng. Oligopol. Birkaç satıcının mevcut olduğu piyasa türü. Bu piyasa türünde az sayıda satıcı, belli bir sektörün mal ve hizmet talebini karşılar. Oligopol piyasasında, piyasa belli firmalarca paylaşılmış olup, firmaların mâliyet yapılarına göre kâr marjları belirlenmektedir. Oligopol piyasasının tüketici yönünden en büyük mahzuru, rekâbet olmayışı sebebiyle, firmaların fiyatları genellikle ortaklaşa belirlemeleridir. Günümüzde piyasa ekonomisi sistemiyle yönetilen birçok ülkede, çok sayıda sanâyi kolunda oligopol şartları mevcuttur. Türkiye’de özellikle otomobil, deterjan, lastik, beyaz mallarla ilgili sanâyi alanlarında oligopol piyasasının mevcudiyetinden söz edilebilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi