OPTİK İZOMERİ HAKKINDA BİLGİ


OPTİK İZOMERİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, OPTİK İZOMERİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, OPTİK İZOMERİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, OPTİK İZOMERİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, OPTİK İZOMERİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Optische Isomerie (f), Fr. Isomérie (f) optique, İng. Optical isomerism. Molekül formülü ve yapı formülü aynı olan fakat atomlarının uzaydaki dizilişi farklı ve asimetrik karbon atomu olan bileşikler. Optik izomeri bir stereoizomerliktir. Stereoizomerlik, optik ve geometrik izomerlik olmak üzere iki kısımdır. Bu izomerilerde sis ve trans hâli vardır. Yâni iki molekül birbirinin ayna görüntüsüne sâhiptir. Optik izomerinin geometrik izomeriden farkı, bileşikte asimetrik karbon atomunun olmasıdır. Optik izomerlere enatiomer derler ki, bunlar polarize ışık düzlemini sağa veya sola çevirir. Optik izomer olan iki maddeden biri polarize ışık düzlemini ne kadar sağa çevirirse diğeri de o kadar sola çevirir. Optik izomerlerin bütün diğer özellikleri birbirinin aynıdır. (Bkz. Optikçe Aktiflik)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi