Optisyen mesleği hakkında bilgi


TANIM  

 

Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

 

GÖREVLER

Göz doktoru tarafından verilen reçeteyi inceler,

Gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlar,

Camları  kişiye uygun çerçeveye takar ve göze uyumunu  kontrol eder,

Gerektiğinde bilgisayarlı görme kontrolü yapar. (Kanunla yetki verildiği takdirde.)

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Vantuzlama aleti,

–    Fokometre (her türlü cam ve lensin diyoptirisinin ölçülmesine yarayan alet),

–    Vantilet (sıcak hava  veren ısıtıcılar),

–    Pupilemetre (gözbebekleri arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılan alet),

–    Kalıplama makinesi,

–  Delme makinesi,

–  Parlatma makinesi,

–    Cam pensleri,

–    Elmas (cam kesici),

–    Çeşitli tornavidalar,

–    Çeşitli camlar ve çerçeveler,

–    Yapıştırıcılar,

–    Cam tıraşlama makinesi,

–    Vantuzlama makinesi,

–    Delme makinesi,

–  Parlatma makinesi

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Optisyen  olmak isteyenlerin;

Fizik ve biyoloji konularına, özellikle fiziğin optik (ışık) konusuna ilgi duyan,

El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

Estetiğe  önem veren,

Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olması beklenir.      

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Optisyenlerin çalışma ortamı ve koşulları oldukça iyidir. Meslek genellikle temiz, gürültüsüz, kokusuz, tozsuz vb. bir ortamda icra edilmektedir. Çalışma saatleri düzenlidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan göz rahatsızlıkları  ve bunların çözüm yolları gözlükçülüğü  geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Ülke nüfusunun sürekli bir şekilde artması, buna rağmen gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin yetersiz kalması ve çıkanlarında gerek sağlık açısından gerekse kullanım açısından  daha iyi olmaması (kontakt lens gibi), mesleği gelecekte de  önemli bir istihdam alanı olarak ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle  özellikle yaz aylarında fazla güneş altında kalınması  optik gözlükçülüğün yanında filtreli güneş gözlüğü piyasasının da doğmasına neden olmuştur. Bu da istihdamı olumlu yönde arttırmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Optisyenlik mesleğinin eğitimi,  üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Optisyenlik” bölümünde verilmektedir.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Optisyenlik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  gibi genel bilgi derslerinin yanında Fizik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik, Göz Anatomi ve Fizyolojisi, Görme Optiği, Optik Aletler ve Kullanımı, Gözlükçülük, İlk Yardım, Bilgisayar, Muhasebe, Halk Sağlığı ve Tıbbı Deontoloji,  Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Davranış Psikolojisi ve Göz  Hastalıkları gibi  dersler okutulmaktadır.

 

 

MESLEKTE İLERLEME

“Optisyenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,

Fizik,Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.

Eğitim sonrası kazanç kişinin çalışma şekline (kendi işinde veya ücretli), piyasa koşullarına, işyerinin bulunduğu bölge veya semte göre değişkenlikler göstermektedir. Kendi işyerinde çalışanlar için (kanunla işyeri açma yetkisi  yetki verildiği takdirde) yukarıdaki nedenlerden dolayı  belli bir rakam vermek olanaklı değildir. Ancak ücretli çalışan bir optisyen  asgari ücretten başlayan ve asgari ücretin dört katına ulaşan miktarlarda ücret alabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.