Organik Tarım Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Tarımsal gıda  ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın  kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER

Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürür,

Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yapar,

Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla gözetim, denetim ve işbirliği içinde bitkisel ve hayvansal  üretim yapar,

Ekim dikim, bitki koruma, sulama ve hasat işlemlerinin   çevreye zararlı kimyasal ve sentetik malzeme ile   genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılmasını sağlar, kendi işletmesinden veya yetkilendirilmiş/sertifikalı kuruluşlarca  organik olarak üretilmiş ve geliştirilmiş  tohum, fidan-fide, ilaç gübre vb. materyalleri  kullanır,

Bitkilerin hastalıklara karşı korunması ve zararlı/yabancı otlarla mücadele amacıyla; dayanıklı tür ve çeşitlerin üretim seçimini yapar, biyoteknik mücadele yöntemleri uygular, önerilen uygun ekim nöbetini uygular ve şartlara uygun olan toprağı işler,

Organik ilaçlama yapar,

Sulama işlemlerinin toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmadan sürdürülmesini sağlar, (sulama işlemlerinde atık ve arıtma suyu kullanmamak vb. yöntemlerle.)

Hasatta kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik bozulmaya ve kirliliğe yol açıp açmadığını kontrol eder,

Ürünü organikliğini bozmayacak şekilde toplar ve ürün toplamada kullanılan materyallerin temizliğini sağlar,

Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması, pazarlanması ile ilgili yöntemleri belirler ve uygular

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler)

–    Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar)

–    İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler ( İlaç ve pulverizatör)

–    Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Ürün toplama ve depolama aletleri, traktör, Hasat ve harman makineleri, Ölçme ve kontrol aletleri, çapa, tohumlar, fidanlar ve aşılar)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Organik tarım  teknikeri olmak isteyenlerin;

–       Kimya, biyoloji, coğrafya ve ekonomi konularına  ilgili,

–       Bitki yetiştirmeye ilgili,

–       Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

–       Dikkatli, sorumlu ve dışa dönük,

–       İnceleme ve araştırmaya meraklı, tertipli çalışabilen,

–       Düzenli ve kurallara uygun çalışan,

–       Risk alabilen,

–       Sorunlara çözüm üretebilen,

–       Doğal yaşam ve çevre duyarlılığına sahip,

–       Bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Organik tarım teknikerleri; bitki yetiştirilen tarla ve bahçelerde açık havada, organik hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler ile  tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda ise kapalı alanlarda çalışırlar.

Açık havada çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler.

Organik tarım teknikerleri; Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu, ziraat mühendisleri, sertifikalı tarım işçileri, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, Ekolojik Tarım Derneği (ETO) ve meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları; tarımsal üretime ilişkin geniş bir mesleki yelpazede çalışma imkanına sahiptir. Bu kapsamda organik tarım işletmelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında yardımcı eleman olarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, tohumculuk, fidancılık, ilaç vb. araştırma merkezlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkanına sahiptirler.

Organik tarım ve organik ürün alanı meslek mensuplarının kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri artarak yoğunlaşmakta, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektörü de gelişmektedir. Çevre sağlığı ve insan hakları ile tüketici hakları çerçevesinde organik tarım rağbet gören ve gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi,  üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Organik Tarım ” bölümünde verilmektedir.

 

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Organik Tarım” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken  koşullara sahip oldukları takdirde  yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit ağırlık 1 puanı”(EA-1)” puanı almaları gerekmektedir. 

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince verilen dersler şunlardır:

Organik Hayvansal Üretim, Organik Bitkisel Üretim, Agrobiyoloji, Ekoloji, Organik Tarımın Temel İlkeleri, Tarım ve Çevre, Botanik, Zooloji, Genetik, Genel ve Teknik İletişim, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Yemler ve Yem Teknolojisi, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Ürünlerin Muhafaza-Ambalaj ve Taşınması, Mikrobiyoloji, Endüstri Bitkileri Hastalıkları, Standardizasyon ve Zararlılar, Toprak Verimliliği ve Bitki Koruma, Araştırma Teknikleri ve Mesleki Uygulama.

Ayrıca, yaz döneminde staj yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

 

“Organik Tarım” ön lisans programını başarı ile bitirenler,  ÖSYM tarafından yapılan  Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması” ile “Ziraat Mühendisliği”  lisans programlarına   dikey geçiş yapabilirler.

Organik tarım alanında kendi firmasını kurarak iç ve dış pazarlarda satış yapabilirler. Ayrıca organik tarım alanında kontrol yapan ve sertifika veren yetkili kuruluş olma imkanı vardır.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Koşulları uyan öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

Staj süresince işletmelerde öğrencilere değişen miktarda ücret verebilmektedirler.

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.

Kamu sektöründe çalışanlar en çok asgari ücretin 3 katı tutarında ücret alabilirler. Özel sektörde ise yapılan anlaşma ve sözleşmeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.