ORNATIM HAKKINDA BİLGİ


ORNATIM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ORNATIM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ORNATIM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ORNATIM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ORNATIM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Substituent, Fr. Substitution, İng. Substitution. Bir moleküldeki bir atomun veya atom grubunun bir başka atom veya atom grubuyla yer değiştirmesi. Metan molekülündeki bir hidrojen atomunun yerine bir klor atomunun geçmesiyle monokloro metan (kloroform); iki hidrojenin yerine iki klorun geçmesiyle diklor metan; üç hidrojenin yerine üç klor atomunun geçmesiyle triklor metan ve bütün hidrojenlerin yerine klor atomlarının geçmesiyle de karbontetraklorür bileşiğinin meydana gelmesi sübstitüsyon olayına en uygun misalleri teşkil eder. Böylece sübstitüsyon tepkimeleriyle bir ana bileşikten pekçok çeşit bileşik elde edilebilmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi