ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİ


ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Partnerschaft, Teilhaberschaft (f), Fr. Participation (f), İng. Partnership. Birden çok sayıdaki kişinin, sermâyesinin emeğini birleştirerek kazanç sağlamak maksadıyla yaptıkları çok taraflı sözleşmelerdir.

Ortaklıklar, genellikle (âdî ortaklık hâriç) tüzel kişiliğe sâhiptirler. Ticârî ortaklıklar Türk Ticaret Kânunu’na göre kollektif, komandit, limited, kooperatif ve âdî ortaklık olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır. Donatma iştiraki, ortaklıkların özel bir türü sayılabilir. (Bkz. Şirketler)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi