ORTALAMA HAKKINDA BİLGİ


ORTALAMA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ORTALAMA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ORTALAMA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ORTALAMA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ORTALAMA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Mittelwert (m), Fr. Moyenne (f), İng. Average, medilum. Matematikte, bir sayı kümesi içinde iki uçtaki değerlerin arasında yer alan değer.

Ortalamaların çok sayıda çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi subjektif ortalama, ikincisi objektif ortalamadır. İstatistiklerde subjektif ortalamalar, fen bilimlerinde objektif ortalamalar kullanılır.

Objektif ortalama olarak aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamalar bilinmektedir.

Aritmetik ortalama: x1, x2,… xn gibi n tâne sayının aritmetik ortalaması x ile gösterilir ve;şeklinde yazılır. Meselâ 2 ile 8’in aritmetik ortalaması (2+8)/2= 5’tir.

Aritmetik ortalamaya aritmetik orta da denir.

Geometrik ortalama: x1, x2,.., xn gibi n sayısının geometrik ortalaması veya geometrik ortası;Meselâ 2 ile 8’in geometrik ortalaması ÷2.8= 4 dür.


Harmonik ortalama: n sayısının harmonik ortalaması;Harmonik ortalamanın tersine harmonik orta denir. a ve b gibi iki sayının harmonik ortalaması
Harmonik ortası ise 2ab/a+b’dir. Meselâ 2 ile 8’in harmonik ortalaması 10/32; harmonik ortası ise 32/10= 3,2’dir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi