Ortopedik kemik vidası, biyo-bozunur olmayan, steril


Tipik olarak internal ortopedik kırık sabitlenmesi için kullanılan, kemiğin doğrudan interfragmenter stabilizasyonu amacıyla plakaları veya çivileri kemiğe tutturmak için kemiğe vidalanan veya yumuşak dokuyu kemiğe tespit etmekte kullanılan , oluklu bir kafası olan, küçük, steril bir yivli/dişli çubuk. Kimyasal olarak bozunmayan ve doğal vücut süreçleri ile absorbe edilmeyen materyalden [ör.,cerrahi çelik, titanyum (alaşım) gibi implante uygun metallerden veya karbonfiber] yapılmıştır. Çeşitli türleri
mevcuttur
kortikal, cancelloz, malleolar, skafoid, kısmi dişli ve tam dişli, kendinden kitlenen ve kanüllü. Kemik kırıklarında kompresyon sağlamak üzere bunlardan herhangi biri kullanılabilir.