Ortopedik kemik vidası, biyobozunur olmayan, steril olmayan


Tipik olarak internal ortopedik kırık fiksasyonunda plakaları veya çivileri kemiğe tutturmak veya kemiğin doğrudan interfragmenter sabitlenmesi için veya yumuşak dokuyu kemiğe sabitlemek için kemiğe vidalanan kullanılan küçük, steril olmayan, dişli ve yarıklı kafası olan bir çubuk. Kimyasal olarak bozunmayan veya doğal vücut süreçleri yoluyla [cerrahi çelik, titanyum (alaşım), veya karbon fiber gibi implant kalitesinde metal içerir] absorbe olmayan materyaleden yapılmıştır. Mevcut vidalar; kortikal, kankelloz, malleolar, skafoid, kısmen-dişli ve tam-dişli, kendinden oturan ve kanüllü. Kompresyon sağlamak için kullanılan durdurucu vida (lag screw) bunlardan herhangi biri olabilir. Bu cihaz kullanımdan önce sterilize edilmelidir.