Ortopedik Rehabilitasyon


ortopedik rehabilitasyonn

Bel, boyun rahatsızlıkları,
Menüsküs Yırtıkları,
Bağ yaralanmaları
Burkulmalar, ezilmeler
Kas ve tendon zorlanmaları
Omuz, diz yaralanmaları
Kırık, çıkık sonrası rehabilitasyon
Kalça, diz protezleri vs…

Hastalık, kaza, duruş bozukluğu vs. sebeplerle ile normal hareketlerimizin, ağrı yada çeşitli kısıtlamalar nedeni ile bozulması sonucunda hekime başvururuz. Uygun teşhis ve tedavi ile bir an önce şikâyetlerimizin gerilemesi ve eski halimize kavuşmak için çaba gösteririz. Kırık, zorlanma vs. oluşan patolojik durum hekim tarafından sebeplerine göre tedavi edilmeye çalışılır.

 

İyileşmek ise sadece ağrının geçmesi ya da kırığın kaynaması değildir!

Elbette şikâyete yol açan gerçek sebeplerin ortadan kaldırılması, ağrının giderilmesi ile paralel yürüyecektir. Fakat bu süreçte, çeşitli hareket kısıtlılıkları, hareket ile ağrı ve bunlara bağlı olarak güçsüzlük, çabuk yorulma gibi bir takım sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu durum günlük hayatımızı tamamı ile eskisi gibi sürdürebilmemizi engeller.

Örneğin omuz ağrısı nedeni ile rahatlıkla saç tarayamayız. Ameliyat sonrası diz, ayak bileği güçsüzlüğü ile merdiven çıkarken zorlanırız. Ya da el bileği tendonlarındaki şikâyetimiz nedeni ile klavyede yazı yazmak büyük eziyet halini alır.

“En kısa sürede eski halimize kavuşmak” İşte iyileşmenin tanımı budur.

Doku iyileşmesinin tamamlanması, eski haline en yakın formda iyileşme gerçekleşmesi ve ardından eklem hareketlerimizin eski rahatlığına ve kuvvetine ulaşması için iyi bir rehabilitasyon süreci gereklidir.